Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nya regler för kamerabevakning 2018

Reglerna för kamerabevakning ändrades den 25 maj 2018, detta på grund av EU:s nya dataskyddsförordning. Det skedde även förändringar från och med den 1 augusti 2018 när den nya kamerabevakningslagen började gälla.

Ansvaret för att utfärda tillstånd till kamerabevakning och utföra tillsyn över kamerabevakning har flyttats från länsstyrelserna till Datainspektionen.

De nya reglerna innebär att färre behöver söka tillstånd för kameraövervakning. Det kommer att ställas krav på att den som vill kamerabevaka själv ser till att följa reglerna i dataskyddsförordningen respektive brottsdatalagen.

Läs mer om de nya reglerna om kamerabevakning på Datainspektionens webbplats. Länk till annan webbplats.

Kontakt