Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungörelser vecka 10

Länsstyrelsen Skånes vapen

Miljöskydd - Beslut

Genom beslut den 28 februari 2019 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Eporoc AB tillstånd enligt miljöbalken till tillverkning och lagring av kemiska produkter på fastigheten Programmeraren 1 i Ängelholms kommun. Tillståndet omfattar tillverkning av högst 250 ton ytbeläggningsprodukter per år genom enbart fysikaliska processer samt förbrukning av högst 32 ton organiska lösningsmedel per år och lagring av högst 86 ton kemiska produkter vid varje enskilt tillfälle. Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet.

Beslutet kan överklagas till Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 4 april 2019.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga vid Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Genom beslut den 28 februari 2019 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Univar AB tillstånd enligt miljöbalken till lagring och hantering av kemiska produkter på fastigheten Kristalloljan 1 i Malmö kommun. Lagring och hantering av kemiska produkter får uppgå till högst 30 000 ton per år, varav mängden produkter som tillverkas genom blandning av flytande kemiska produkter begränsas till maximalt 7 000 ton per år. Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvens-beskrivningen i ärendet.

Beslutet kan överklagas till Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 4 april 2019

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga vid Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Kontakt