Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungörelser vecka 9

Länsstyrelsen Skånes vapen

Miljöskydd - Ansökan

Försvarsmakten har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om ändring av villkor 13 i tillstånd enligt miljöbalken för bl.a. utökad helikopterverksamhet vid Ronneby flottiljflygplats (F17) på fastigheten Bredåkra 11:5 m.fl. i Ronneby kommun. Ändringen avser tidpunkt för bullerbegränsande åtgärder i bostäder vid flygning med helikopter.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 5 april 2019.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga vid Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Kontakt