Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Halverad budget för att sköta Skånes mest värdefulla natur

Sumpskog. Foto: Maria Sandell

­Pengarna som Länsstyrelsen Skåne använder för att skydda och sköta den mest värdefulla naturen i länet kommer huvudsakligen från anslag från Naturvårdsverket. Fördelningen till landets länsstyrelser innebär för Skånes del en halvering av skötselpengarna till naturreservat och nationalparker från 31,9 till 16,2 miljoner kronor.

Skånes har tre nationalparker och drygt 300 naturreservat. Med mindre pengar till skötsel kommer Länsstyrelsen Skåne inte att kunna anlita samarbetspartner och entreprenörer i samma utsträckning som tidigare. Det blir också begränsad möjlighet till säsongsanställningar, som svarar för en viktig del av arbetet under sommaren då de flesta besöken görs.

Prioritering bland insatser

‑Vi kommer att göra vårt yttersta för att prioritera våra insatser på bästa sätt. Men det är ofrånkomligt att det blir en minskad eller utebliven skötsel på vissa platser. Det drabbar tyvärr även våra besökare som kan märka det genom en högre grad av igenväxning i en del naturreservat, att röjda marker inte hinner bli upprensade eller att tillgängligheten blir sämre, säger Ingela Lundqvist, chef för naturvårdsenheten på Länsstyrelsen Skåne.

Mindre pengar till nya reservat

Resurserna för att bilda nya naturreservat, blir betydligt lägre än förra året. I år väntas Skåne få 10 miljoner kronor till markköp och intrångsersättningar, vilket kan jämföras med 84 miljoner kronor under 2018.

‑Vi kommer i år att fokusera på områden som redan har fått intrångsersättning eller förvärvats av Naturvårdsverket. Vi kommer också att revidera föreskrifter och skötselplaner i befintliga naturreservat, säger Cecilia Backe, chef på naturskyddsenheten.


Kontakt