Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Landshövding Anneli Hulthén besöker skånska räddningstjänster

porträttbild på anneli

Foto: Nils Bergendal

I vår besöker landshövding Anneli Hulthén åtta av Skånes 21 räddningstjänster. Besöken börjar tisdag 19 februari på räddningstjänsten i Svedala kommun.

Gemensamt ansvar

 ‑Det känns angeläget att möta räddningstjänsterna. De var liksom vi på Länsstyrelsen utsatta för ett hårt tryck under sommarens torka. Många av dem hjälpte också till på plats under sommarens skogsbränder. Vi har många gemensamma erfarenheter att diskutera, och vi har ett gemensamt ansvar att använda erfarenheterna till att vara bättre rustade inför kommande sommar, säger Anneli Hulthén som påpekar att det är nödvändigt att samhällets aktörer drar åt samma håll, för att lyckas vid mer omfattande insatser som skogsbränderna.

Räddningstjänstutredningar

Det också något som slås fast i Räddningstjänstutredningen och utredningen om skogsbränderna, som för fram flera förslag till förändringar som påverkar såväl Länsstyrelsen som kommunerna.

‑Utredningarna är en annan sak som är självklar att diskutera. Men vi vill också förutsättningslöst lyssna på vilka frågor räddningstjänsterna själva ser som viktiga, säger Anneli Hulthén.

Åtta besök

Det första besöket sker i Svedala, en av de kommuner som driver sin räddningstjänst i egen regi. Senare i vår träffar landshövding Anneli Hulthén och länsöverdirektör Ola Melin företrädare för Sydöstra Skånes räddningstjänstförbund och Räddningstjänsten Syd och räddningstjänsterna i Båstad, Perstorp, Landskrona, Osby och Skånemitt (Höör/Hörby). I anslutning till mötena erbjuds kommunledningarna möjlighet att träffa länsledningen för att kort diskutera gemensamma frågor.

Kontakt