Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Skånes naturvårdspris 2019

Skånes naturvårdspris delas ut till personer, företag eller organisationer verksamma inom Skåne, som genom sitt engagemang gjort betydande insatser av bestående värde för naturvården i länet.

Engagemanget kan bestå av insatser för biologisk mångfald i jordbrukslandskapet, restaurering av fiskvägar, undersökningar av någon intressant organism eller organismgrupp, lokal kunskap om fauna och flora, naturpedagogiska aktiviteter mm.

Priset är en minnesgåva samt ett diplom som delas ut av Landshövdingen på den internationella dagen för biologisk mångfald den 22 maj. Priset kan sökas fram till 31 mars varje år.

Vem kan få naturvårdspriset?

Du kan nominera:

  • skolor/klasser/lärare
  • föreningar
  • enskilda personer
  • företag

Insatserna/aktiviteterna som nomineras ska ha avslutats under det gångna året.

Hur ansöker/nominerar man till naturvårdspriset?

Nomineringen är öppen mellan den 1 februari och den 31 mars.

Du nominerar din kandidat till naturvårdspriset genom att fylla i formuläret nedan.

Pristagare 2018

Claes Göran Svorén blev 2018 den första mottagaren av Skånes naturvårdspris. Han fick motta priset för att han under många år hållit egna djur, ofta gamla lantraser, på igenväxande betesmarker i Skåne.

Nominera till Skånes Naturvårdspris

Du hittar information om hur länsstyrelsen behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/skane/dataskydd Länk till annan webbplats.

Kontakt