Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

​Ny telefonlinje fokuserar på våldsutövare – för att våld i nära relationer ska upphöra

Välj att sluta

I dag, den 4 februari, öppnar telefonlinjen Välj att sluta. Syftet är att hjälpa personer som vill sluta utöva våld i nära relationer. Telefonlinjen är att samarbete mellan länsstyrelserna i Stockholm och Skåne samt Manscentrum i Stockholm.

Omkring 12 000 fall av våld i nära relationer anmäldes under 2017, visar statistik från Brottsförebyggande rådet (Brå). Arbetet mot våld i nära relationer har tidigare framför allt fokuserat på dem som utsätts för våld. Men för att få till en verklig förändring så att våldet minskar måste insatser också riktas till våldsutövarna. Telefonlinjen Välj att sluta är en sådan insats.

Kan ringa anonymt

– De flesta känner inte till att man kan få hjälp att förändra sitt våldsamma beteende. Genom telefonlinjen Välj att sluta, dit man kan ringa anonymt, hoppas vi sänka tröskeln för att självmant ta steget till att söka hjälp, säger Christina Ericson, utvecklingsledare i arbetet mot våld i nära relationer vid Länsstyrelsen Stockholm.

Via telefonlinjen Välj att sluta kan uppringaren få stöd i stunden, men också motivation och vägledning till att söka vidare hjälp och behandling hos verksamheter i sin kommun.

Att våga ringa

– Med en telefonlinje skapar vi en gemensam ingång för alla i Skåne och Stockholms län som vill ha hjälp med att hantera sitt våldsamma beteende. Vi hoppas kunna fånga upp målgruppen på ett sätt så att de vågar ringa, säger Katarina Tümer, utvecklingsledare i arbetet mot våld i nära relationer vid Länsstyrelsen Skåne.

Samtalen till telefonlinjen tas emot av utbildad och erfaren personal vid Manscentrum i Stockholm. Ulf Calvert är psykolog på Manscentrum och operativt ansvarig för den nya telefonlinjen:

– Det finns ett stort behov av en sådan här telefonlinje. Nu kan de som inte har vågat, orkat eller kunnat ta steget mot att bryta sitt våldsamma beteende komma i kontakt med någon som kan hjälpa dem. Alla som ringer kommer att bemötas med respekt och kunskap. Målet är att genom samtalet motivera till behandling, säger han.

Telefonlinjen är ett pilotprojekt i Stockholms och Skåne län på uppdrag av regeringen. Projektet som pågår till och med december 2020 är ett samarbete mellan länsstyrelserna i Stockholms län och Skåne län samt Manscentrum, ett kriscentrum för män i Stockholm.

Numret till telefonlinjen är 020-555 666. Telefontiden är måndag–fredag, klockan 9.30–16.00.

Mer information om projektet finns på webbplatsen www.väljattsluta.se Länk till annan webbplats..

Kontakt