Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Omkörningsförbud i rusningstrafik för tung trafik på E6 i Skåne

Två körfält på E6 i nordvästra Skåne. Trafik i båda riktningarna varav två tunga lastbilar

Beslutet gäller från 18 mars. Foto: Mats Runvall, Länsstyrelsen Skåne

Länsstyrelsen Skåne har beslutat om omkörningsförbud för tunga lastbilar på E6 mellan Vellinge och Helsingborg. Beslutet gäller vardagar 06.00-09.00 på morgonen och 16.00-18.00 på kvällen och träder i kraft den 18 mars 2019.

Fördubblad trafik

Regeländringen har föreslagits av Trafikverket och syftar till att minska störningarna i trafiken på E6 i Skåne. Trafiken har under de senaste 15 åren nästan fördubblats på delar av sträckan. Malmö-Lund-Helsingborg trafikeras av 40 000-50 000 fordon/dygn. Andelen tung trafik är hög, ofta uppåt 20 procent.

Ger bättre flyt i trafiken

Länsstyrelsen Skåne har gjort en konsekvensutredning inför beslutet. Av den framgår att det idag finns fem olika förbud mot omkörning med tung lastbil på E6 i Skåne. Med det nya beslutet blir reglerna mer enhetliga. I konsekvensutredningen konstateras att omkörningsförbud för tunga lastbilar ger bättre flyt i trafiken där de har införts. Resultaten visar att de tunga fordonen får oförändrad eller något lägre medelhastighet, medan övriga fordon får ökad medelhastighet.

Gäller från 18 mars

Omkörningsförbudet för tung lastbil gäller från 18 mars på hela E6 mellan Vellinge och Helsingborg, förutom i de sexfiliga backarna med stigningsfält vid Glumslöv. Före beslutet har förslaget skickats ut på remiss till berörda kommuner, myndigheter och organisationer.

Här kan du ta del av beslutet Pdf, 108.1 kB.

Här kan du ta del av konsekvensutredningen Pdf, 370.4 kB.

Kontakt