Publiceringsdatum: 14 december 2018

Senast uppdaterad: fredag 14 december, 00.01

Upphävande av nybyggnadsförbud vid atomreaktor i Barsebäck

Länsstyrelsen Skånes vapen

Genom beslut den 7 december 2018 har Länsstyrelsen Skåne beslutat om upphävande av nybyggnadsförbud invid atomreaktor i Barsebäck, Kävlinge kommun med diarienummer IIIG6-20-70 från 27 november 1970.

Länsstyrelsen bedömer att nybyggnadsförbudet inte längre är motiverat och ska därför upphävas.

Beslutet finns tillgängligt här under tiden 14 december 2018 till 4 januari 2019.

Beslut 18-30618 (upph nybyggnförbud) BarsebäckPDF

Beslutet kan överklagas till (Mark- och miljödomstolen i Växjö), men överklagandet ska lämnas in till Länsstyrelsen Skåne senast den 4 januari 2019.

Skicka överklagandet till:

skane@lansstyrelsen.se

eller

Länsstyrelsen Skåne
205 15 Malmö

Kontakt