Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Var tionde kontantuttagstjänst har försvunnit under året

En ipad eller motsvarande. Ett litet barn pekar på plattan, en äldre kvinnas händer skymtar vid sidan (kanske tillhörande en mormor eller farmor).

Foto: Agneta Olsson

Kontantanvändningen och tillgången till kontanttjänster fortsätter att minska, visar länsstyrelsernas rapport över betaltjänster 2018. I Skåne är det nu 13 kommuner som saknar bankkontor som hanterar kontanter – dubbelt så många som 2017. Bedömningen är att den förändring som pågår snart inte kan vägas upp med statligt finansierade ombudslösningar.

‑Det är en kraftig förändring som fortfarande pågår. Sedan 2011 har antal kontantuttag i Skåne minskat med 38 procent eller 246 fysiska ställen. Då räknar jag inte in de tillmötesgående handlare som fortfarande ger möjlighet att ta ut mindre summor kontant, säger Catharina Hellström Engström, processledare för grundläggande betaltjänster i Skåne.

375 platser för kontantuttag försvann

I Sverige sköts kontanthanteringen av ett fåtal privata aktörer och kontanter används i allt mindre utsträckning. Detta gör kontantkedjan sårbar. Länsstyrelserna, som har i
uppdrag att bevaka de grundläggande betaltjänsterna i landet, konstaterar att
kontantanvändningen fortsätter att minska, liksom den kommersiellt upprätthållna infrastrukturen för kontanter. Under året som gått har 375 platser för kontantuttag försvunnit. Idag finns drygt 3200 platser kvar i hela landet där man fortfarande kan ta ut pengar.

Färre handlare tar emot kontanter som betalning

– Den strukturella förändring som pågår kan snart inte längre vägas upp med
punktinsatser i form av statligt finansierade ombudslösningar. Handeln tar
ett stort ansvar för kontanthanteringen, men även antalet handlare som har
slutat att ta emot kontanter som betalningsmedel ökar, säger Johanna Jansson
och Sara Ehrenberg, nationella samordnare för grundläggande betaltjänster.

Sämre service i östra Skåne

I Skåne saknar 13 kommuner bankkontor som hanterar kontanter, jämfört med sex kommuner 2017. Servicen gällande dagskassehantering upplevs allt sämre särskilt i den östra delen av länet. Det finns fortfarande företag och föreningar som hanterar kontanter för att kunder efterfrågar det. Kostnaden för olika betaltjänstsystem blir därför både dyr och tidskrävande för mindre kontantintensiva företag och föreningar.

Digitala betaltjänster - inte för alla

De digitala betaltjänsterna förutsätter kompetens och teknik hos användaren vilket alla inte har. Tillgängligheten till grundläggande betaltjänster i länet kan därmed inte anses
tillfredsställande ur ett helhetsperspektiv. Vissa personer bland äldre, personer med funktionsnedsättning,asylsökande och nyanlända är i behov av utbildning och behovsanpassad teknik.

‑ Vi behöver uppmärksamma betaltjänstaktörer och systemutvecklare på vilka behoven är. Tillgänglighetsfrågan behöver hela samhället arbeta mer med och på Länsstyrelsen lyfter vi detta genom att samverka och föra dialog med skilda aktörer, säger Catharina Hellström Engström.

Här kan du ta del av rapporten Pdf, 3.8 MB.

Kontakt