Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Tillsammans bygger vi Totalförsvar Skåne

Anneli Hulthén bredvid man i kamouflagekläder

Landshövding Anneli Hulthén och Jan Pålsson, chefen för Södra Militärregionen, berättade om arbetet tillsammans för ett starkare Totalförsvar Skåne

Den 28 november arrangerade Länsstyrelsen Skåne konferensen ”Totalförsvarets utmaningar i dag och i morgon”.

På konfernsen deltog representanter från kommunernas krisledningsnämnder, frivilligorganisationer, näringslivet, räddningstjänst, polis och regionala myndigheter.

Ökade krav på beredskap

Med anledning av den säkerhetspolitiska utvecklingen i Sveriges närområde har regeringen gett Länsstyrelsen i uppdrag att skapa ett modernt totalförsvar för att kunna hantera tänkbara utmaningar och hot. Samhället ska åter förbereda sig för att hantera situationer som
beredskapshöjning och ytterst även för krig. Något som ställer ökade krav på såväl beredskap
som krishanteringsförmåga.

‑Konferensen är ett steg på vägen att hitta en gemensam inriktning för Skånes totalförsvarsplanering,  säger landshövding Anneli Hulthén.

Totalförsvar byggs tillsammans

Länsstyrelsen är högsta civila totalförsvarsmyndighet i länet, och är en länk mellan lokal och nationell nivå . Uppgiften är att stödja, samordna och arbeta för att alla drar åt samma håll. 

‑ Tillsammans med Södra Militärregionen ska vi driva den regionala  totalförsvarsplaneringen, Totalförsvar Skåne, framåt.  Varje aktör har eget ansvar att planera och utveckla sin förmåga till civilt
eller militärt försvar. Men Totalförsvar Skåne bygger vi tillsammans, sägerAnneli Hulthén.

Regional grundsyn för Skåne

Under konferensen presenteras även en regional grundsyn för totalförsvarsplanering i Skåne. Grundsynen har tagits fram av länets aktörer för att främja en aktörsgemensam och sammanhängande planering. Dokumentet är ett uttryck för länets gemensamma ambition för
totalförsvarsplaneringen och vad som ska vara uppnått till 2020, men utgör samtidigt en grund för fortsatt planering.


Kontakt