Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungörelser Miljöskydd vecka 46

Länsstyrelsen Skånes vapen

Naturskydd

Kungörelsedelgivning

Sökes för delgivning: Ägare och nyttjanderättsinnehavare inom del av fastigheterna Björnön 1:10, Fjärkulla 1:47, Hamsarp 2:13, Södra Hulta 1:38, Södra Hulta 1:39, Svinön 1:66, Norra Hulta 6:1 och Ållekulla 3:1 i Osby kommun.

Handling som delges: Förslag 2018-11-07 till utvidgning av naturreservatet Vyssle- och Västermyr i Osby kommun, Skåne län

Länsstyrelsen Skånes förslag hålls tillgängligt hos aktförvararen på kommunkansliet i

Osby kommun under tiden 16 november 2018 till den 21 december 2018.

Handlingen finns även som PDF-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Ägare och innehavare av särskild rätt till mark inom det aktuella området föreläggs, enligt 24 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m., att yttra sig över förslaget. Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 21 december 2018.

Kontakt