Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungörelser Miljöskydd vecka 45

Länsstyrelsen Skånes vapen

Miljöskydd

Ansökan

SWEROCK AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för täktverksamhet med uttag av berg och morän på fastigheterna Skepparslöv 7:10 och 26:8 samt Nyboholm 2:2 i Kristianstads kommun. Ansökan avser ett totalt uttag av 12 miljoner ton berg, med ett maximalt årligt uttag av 800 000 ton, samt ett totalt uttag av 1,5 miljoner ton morän med ett maximalt årligt uttag av 75 000 ton. Bolaget yrkar att tillståndet ska gälla i 20 år. En miljökonsekvensbeskrivning har lämnats in i ärendet.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 14 december 2018

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga vid Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Kontakt