Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Drygt tusen personer anvisas till skånska kommuner 2019

Illustration av fyra flerfamiljshus i rad

Grafisk illustration: Mats Runvall, Länsstyrelsen Skåne

Länsstyrelsen Skåne har beslutat om fördelning av nyanlända invandrare till skånska kommuner för 2019. 1032 personer anvisas till de skånska kommunerna. Det är betydligt färre än föregående år då antalet var 1800 personer.

Faktorer i fördelningsmodell

Länsstyrelsen Skåne har valt att utgå från Migrationsverkets fördelningsmodell av länstal som har lämnats till regeringen. Där tas hänsyn till kommunernas:

  • Befolkningsstorlek och befolkningsprognos
  • Arbetsmarknadsförutsättningar
  • Tidigare mottagande (asylsökande, ensamkommande, nyanlända flyktingar
  • Nyanlända flyktingars självbosättning

Självbosättning får större vikt

‑ Målet är att skapa en fördelning av flyktingmottagandet som blir så rättvisande som möjligt. Inför 2019 ges självbosättningen ännu större vikt i fördelningsmodellen än tidigare år. Beräkningsunderlaget för tidigare mottagande omfattar tre år bakåt istället för två år, berättar Gunilla Holmlin, integrationsutvecklare på Länsstyrelsen Skåne.

Färre anvisade

1032 personer anvisas till de skånska kommuner under 2019, vilket är en sänkning jämfört med tidigare. Under 2017 anvisades 2793 personer, och 2018 var antalet 1800
personer. Bedömningen är att drygt 2800 personer, inklusive ensamkommande barn, under 2019 bosätter sig på egen hand i skånska kommuner.

‑Den nya bosättningslagen kom 2016 och innebär att alla kommuner är skyldiga att ta emot nynlända. Den är utmanande för många kommuner, eftersom vi har brist
på bostäder i princip hela Skåne. Trots svårigheter klarar kommunerna av det. Det är positivt att de skånska kommunerna i denna komplexa situation på flera sätt utvecklat sitt arbete kring bostadsförsörjning och ett ordnat flyktingmottagande, säger Ola Melin, länsöverdirektör på Länsstyrelsen Skåne.


Läs mer i Länsstyrelsens beslut Pdf, 141.4 kB.

Här kan du se antalet anvisade personer i respektive kommun Pdf, 157.5 kB.


 

Kontakt