Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungörelser Naturskydd vecka 44

Länsstyrelsen Skånes vapen

Miljöskydd

Beslut

Genom beslut den 25 oktober 2018 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Karlshamns kommun tillstånd enligt miljöbalken till avloppsreningsanläggning på fastigheten Mörrum 71:2 i Karlshamns kommun.
Tillståndet omfattar en maximal genomsnittlig veckobelastning om 7 150 pe. Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet. Tillståndet gäller t.o.m. 2019-12-31.

Beslutet kan överklagas till Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 29 november 2018.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga vid Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.


Genom beslut den 25 oktober 2018 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat SouthCoat AB ändringstillstånd enligt miljöbalken till att tillverka och lagra färg- och lackprodukter, förtunningar och bindemedel på fastigheten Arabien 9 i Helsingborgs kommun. Tillståndet gäller för en sammanlagd årlig produktion av högst 10 000 ton fördelat på:

  • högst 7 000 ton färg- och lackprodukter, inkluderat förtunningar
  • högst 5 000 ton bindemedel

Tidigare meddelade villkor ska gälla även för ändringstillståndet.

Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet.

Beslutet kan överklagas till Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 29 november 2018.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga vid Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.


Genom beslut den 25 oktober 2018 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Österlens Kraft AB slutliga villkor för utsläpp av rökgaskondensat till vatten i tillstånd enligt miljöbalken för drift av en fjärrvärmecentral på fastigheten Simris 8:17 i Simrishamns kommun.

Beslutet kan överklagas till Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 29 november 2018.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga vid Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Kontakt