Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungörelser Naturskydd vecka 43

Länsstyrelsen Skånes vapen

Naturskydd

Kungörelsedelgivning

Sökes för delgivning: Ägare och nyttjanderättsinnehavare inom det föreslagna naturreservatet Stora Bjälkarp på del av fastigheten Bjälkarp 1:3 i Östra Göinge kommun.

Handling som delges: Förslag till beslut och skötselplan om bildande av naturreservatet Stora Bjälkarp i Östra Göinge kommun.
 
Ägare och innehavare av särskild rätt till mark inom det aktuella området föreläggs, enligt 24 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m., att yttra sig över förslaget. Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 30 november 2018.
 
Handlingarna hålls tillgängliga hos aktförvararen på kommunkontoret i Östra Göinge kommun under tiden 26 oktober 2018 till 30 november 2018. Den finns även som PDF-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress  www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 

Beslut

Naturreservatet Brinkahagen-Möllerödsnäs Länsstyrelsen Skånes beslut den 18 oktober 2018 om utvidgning av naturreservatet Brinkahagen-Möllerödsnäs med del av fastigheten Söndraby 6:4 i Kristianstads kommun. Beslutet hålls tillgänglig på hos aktförvaltaren på Medborgarcentrum i Kristianstad kommun under tiden 26 oktober 2018 till den 16 november 2018.
 
Beslutet finns även som PDF-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 
Beslutet kan överklagas till Regeringen, Miljö- och energidepartementet, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast 16 november 2018.

Kontakt