Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

​Nu ska fisk kunna röra sig fritt förbi Skärdammen i Söderåsens nationalpark

höstmorgon, starkt motljus och dis, två änder simmar ut i dammen som ser stor och vacker ut

Skärdammen i morgondis. Foto: Tove Hultberg

Skärdammen i Söderåsens nationalpark har länge varit ett hinder för fisk och andra vattenlevande organismer. Nu grävs en ny åfåra runt dammen som gynnar djur och växter i och kring dammen.

Skärdammen i Skäralidsområdet är ett välbesökt område i Söderåsens nationalpark. Söderåsen har varit ett rekreationsområde sedan 1800-talet och besöks numera av hundratusentals besökare varje år. Skärdammen är en central och uppskattad plats i nationalparken. Området är även värdefullt ur ett kulturhistoriskt perspektiv och finns med i det regionala kulturmiljöprogrammet.

Den vackra dammen är tyvärr också ett vandringshinder för fisk och andra vattenlevande organismer. I Skärån finns bland annat öring, elritsa och ål samt rödlistade nattsländor.

För att förbättra den biologiska mångfalden och uppnå vattendirektivets mål skapas nu en passage i form av en ny åfåra, Åfåran på runt 200 meter kommer att grävas runt dämmet och utformas med en naturlik strömvattenmiljö. Två broar anläggs över den nya ån för att skapa fortsatt tillgänglighet för alla i det populära området. Dessutom kommer hoppstenar att placeras i den nya ån i anslutning till den planerade naturlekplatsen. Insatsen genomförs i höst-vinter. 

Här kan du ta del av en miljökonsekvensbeskrivning för passagen vid Skärdammen Pdf, 9.9 MB.

 

vatten som forsar ut från en uppdämning

Dämmet som utgör ett definitivt vandringshinder för fiskar och andra vattenlevande organismer.

Kontakt