Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungörelser Miljöskydd och Naturskydd vecka 41

Länsstyrelsen Skånes vapen

Miljöskydd

Beslut

Genom beslut den 4 oktober 2018 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat E.ON Gasol Sverige AB tillstånd enligt miljöbalken till lagring av gasol och förbränning i gaspannor på fastigheterna Stilleryd 2:52 och 2:64 samt del av Stilleryd 8:8 i Karlshamns kommun. Tillståndet omfattar en hantering av högst 400 000 ton gasol per år samt förbränning i fyra pannor med total tillförd effekt på 12,8 MW. Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet.

Beslutet kan överklagas till Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 8 november 2018.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga vid Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Kontakt