Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Över 2,5 miljoner röster räknade i de skånska valen

 

Påsar med valsedlar

Röstsedlar från olika skånska valdistrikt inför kontrollräkning på Länsstyrelsen Skåne. Foto: Mats Runvall

21 september blev valet helt klart i Skåne när också landstingsvalet fastställdes. Arbetet med kontrollräkningen har blivit klart i tid, trots fler röster att räkna på grund av det höga valdeltagandet. Totalt har 2 565 424 röster kontrollräknats i Skåne i valen till riksdag, landsting och kommunfullmäktige.

 

‑Faktum är att vi blev klara en dag tidigare i år än 2014. Det känns bra, med tanke på att vi har haft fler röster att hantera. Att många förtidsröstade medförde dessutom att vissa leveranser från valnämnderna dröjde någon dag extra, berättar Leif Nyberin, rättschef och valansvarig på Länsstyrelsen Skåne.

Ökat valdeltagande

Att det varit fler röster beror dels på att det varit fler röstberättigade 2018 än 2014, men också att valdeltagandet ökat. I exempelvis riksdagsvalet räknades det över 42 000 röster fler jämfört med 2014.

240 arbetade med kontrollräkning

Som mest arbetade 240 personer med kontrollräkningen. Nu återstår elva personer som ska arkivera alla valsedlar som sparas i fyra år, tills nästa val är fastställt. Skriftliga meddelanden ska skickas ut till samtliga personer som valts i något av de skånska valen. Först mot slutet av veckan avvecklas valorganisationen, som byggts upp på Kockum Fritid i Malmö.

Mycket oro, men få missar

Leif Nyberin har lett arbetet vid flera val. Årets val har på många sätt liknat de föregående, utom i ett avseende. Det har omgärdats av mer oro än tidigare. Före valet talades det mycket om risk för påverkanskampanjer, men Leif Nyberin har inte fått några rapporter om den typen av problem. Däremot har avvikelser i enstaka valnämnder fått stor uppmärksamhet i både sociala och traditionella medier.

‑Att någon rapporterar in på fel blankett händer vid varje val. Det är inget konstigt och det är därför vi har kontrollräkning. Missarna har inte varit fler i år än tidigare.

Rekordmånga överklaganden

Överklagandena efter valet är också rekordmånga. Valprövningsnämnden har hittills fått in 900 överklaganden från personer runt om i landet som anser att det har skett felaktigheter i samband med röstningen. De uppgick bara till något hundratal 2014.

‑Det blir länsstyrelsens uppgift att utreda de överklaganden som gäller Skåne. Jag räknar med att det tar hela hösten innan det arbetet är klart, säger Leif Nyberin.

Här kan du ta del av valresultatet i Skåne på val.se Länk till annan webbplats.

Här kan du läsa mer om Länsstyrelsen Skånes uppdrag i valet

 

Kontakt