Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny sajt för att skapa kemikaliesmartare skola och förskola

 

skärmdump från webbplats, illustrationer över miljöer som skola, förskola, hemmet där man kan klicka vidare och läsa mer under respektive miljö

Så här ser det ut om man går in på kemikaliesmartskane.se

Nu lanseras kemikaliesmartskane.se, en ny skånsk webbplats med information till pedagoger i skola och förskola. Syftet är att bidra till en kemikaliesäkrare miljö för barn och ungdomar. Sajten innehåller även information för föräldrar.

 

‑ Barn och unga utsätts ofta för skadliga kemikalier och är känsligare för exponering än vuxna. Därför fyller kemikaliesmartskane.se en viktig funktion. Här kan pedagoger och föräldrar hitta praktiska tips på hur de minimerar riskerna i barnens omgivning, säger Annelie Johansson, miljödirektör på Länsstyrelsen Skåne.

Kemikaliesmartskane.se har utvecklats inom Miljösamverkan Skåne, ett samarbete mellan kommunerna i Skåne, Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen Skåne och Arbets- och miljömedicin vid Region Skåne.

Samlar kunskap och länkar

Tanken är att innehållet ska vara lätt att använda sig av, förklarar Anna-Karin Poussart, miljöstrateg på Lunds kommun, en av dem som arbetat med webbplatsen:

‑ Det finns mycket material om faran med kemikalier, men för den enskilde pedagogen är det svåröverskådligt. Med den nya sajten slipper man googla. Syftet är att webbplatsen ska ge tillräcklig kunskap eller länka pedagogen till rätt informationskälla, säger Anna-Karin Poussart.

En förskolpedagog kan exempelvis finna information om hur man väljer kemikaliesmart material till förskolan medan en högstadielärare kan få tips om undervisning som ger unga kunskap att göra egna kemikaliesmarta val.

Olika målgrupper

Webbportalen är uppbyggd för olika målgrupper – förskola, skola, och hemmet – och ger även fördjupande kunskap och information om hur kommuner kan arbeta med frågan.

‑ Även i våra hem finns material och ämnen som riskerar att utsätta barn för kemikalier. Därför har vi valt att göra webbplatsen öppen för alla, och samlat information även för föräldrar, berättar Anna-Karin Poussart.

Webbportalen finns på https://kemikaliesmartskane.se Länk till annan webbplats.

 

 

Kontakt