Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Drygt 21,7 miljoner till 18 våtmarksprojekt i Skåne

våtmark; flygbild, gårdstånga, LONA, våtmarkslona, våtmarks-lona,

En våtmark som anlagts utanför Gårdstånga i Mellanskåne. Foto: Johan Hammar.

18 olika våtmarksprojekt runt om i Skåne får stöd i den första rundan av den nya satsningen på våtmarker. Totalt har Länsstyrelsen Skåne beviljat 21,7 miljoner kronor.

Klarar torka och översvämning

– Det här stödet kommer att vara till stor nytta. Genom att återskapa naturliga förhållanden i våtmarker eller skapa helt nya våtmarker stärks landskapets förmåga att klara torka och översvämningar, och bidrar till en ökad grundvattenbildning, säger Anna Walient som handlägger det nya våtmarksstödet på Länsstyrelsen Skåne.

200 miljoner kronor årligen

Från och med 2018 och tre år framåt satsas nationellt 200 miljoner kronor årligen på våtmarker inom den lokala naturvårdssatsningen, LONA. I detta särskilda Våtmarks-LONA kan kommuner (själva eller tillsammans med lokala aktörer) få bidrag för anläggande och restaurering av våtmarker samt kunskapsuppbyggnad, utredningar och förarbeten inför anläggning och restaurering.

Första tillfället

Det är väldigt roligt att vi fick in så många bra ansökningar redan vid första ansökningstillfället, och att vi har kunnat bevilja så pass många av dem. Vi hoppas verkligen att övriga kommuner blir inspirerade att söka Våtmarks-LONA vid kommande ansökningstillfällen, säger Anna Walient.

Just nu pågår en andra ansökningsomgång som avslutas den 1 oktober 2018.

 

Dessa får bidrag 2018

Lista på projekt som fått våtmarks-LONA 2018. Projektstödet på 21,7 miljoner kronor betalas ut under de närmaste fyra åren.

 

Kommun

 

Projektnamn 

 

Beviljade medel (SEK)

 

Båstad 

 

Våtmarker i Sinarpsdalen 

 

515 000 kr 

 

Helsingborg 

 

Anläggning av Ödåkra sjö 

 

1 750 000 kr 

 

Hässleholm

 

Förstudie för våtmarksprojekt Lillsjödal 

 

150 000 kr 

 

Hässleholm 

 

Utredning om förutsättningar för våtmarker på Hovdala

 

450 000 kr 

 

Kristianstad 

 

Våtare mark 

 

5 375 000 kr 

 

Landskrona 

 

Vattenvårdsprogram för Saxån-Braån 

 

225 000 kr 

 

Lund 

 

Vattenvårdande åtgärder Kävlingeån 

 

6 000 000 kr 

 

Malmö 

 

Vattenvårdsprojekt vid Almåsa 

 

378 000 kr 

 

Malmö 

 

Våtmark vid Risebergabäcken 

 

300 000 kr 

 

Svedala 

 

Avfasning, meandring och tvåstegsdiken 

 

450 000 kr 

 

Svedala 

 

Reglerbar dränering 

 

360 000 kr 

 

Svedala 

 

Slamvassbäddar för flödesutjämning 

 

1 080 000 kr 

 

Svedala 

 

Förstudie för rehabilitering av Klosterviken 

 

151 200 kr 

 

Trelleborg 

 

Vattenvårdsprojekt Örsjö ängar

 

3 100 000 kr 

 

Ystad 

 

Våtmark för biologisk mångfald, dagvattenrening och biologisk mångfald vid Vigavägen i Köpingebro 

 

165 000 kr 

 

Åstorp 

 

Förstudie Humlebäcken 

 

241 200 kr 

 

Åstorp

 

Svämplan i Grytevad

 

448 920 kr 

 

Ängelholm 

 

Fördröjning uppströms tätorter I - planeringsstöd och förarbeten 

 

397 200 kr 

 

 

Kontakt