Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Detta gäller vid rösträkning och preliminärt valresultat

Valsedlar

Resultatet från kommunernas räkning på valdagskvällen och onsdagsräkningen är ett preliminärt resultat. Det slutliga resultatet presenteras först när länsstyrelserna genomfört den slutliga rösträkningen. Fram till dess kommer resultatet att korrigeras och uppdateras löpande.

Ett första preliminärt valresultat på valnatten

Den preliminära räkningen som görs i röstlokalerna på valnatten ger en bild om hur det kan tänkas gå och åt vilket håll resultatet lutar. Det är dock den slutliga rösträkningen som avgör hur resultatet av valet blev. Valnattsresultatet och valnämndernas onsdagsräkning är alltså inte avgörande för det slutliga resultatet.

Felaktigheter rättas till

Felaktigheter kan förekomma och fel har upptäckts i inrapportering av preliminära resultat. Måndagen den 10 september rättades ett distrikt i Färgelanda.

Ängelholm, Höganäs och Upplands Väsby kommun har också felaktiga registreringar. Alla nu kända felaktiga inregistreringar i det så kallade valnattsresultatet kommer att rättas vid 13-tiden på onsdagen. Rättelserna kommer att inte att påverka den senaste preliminära mandatfördelningen i riksdagsvalet. Rättelserna bedöms dock påverka den preliminära mandatfördelningen i Höganäs kommunval.

  • Det är inte ovanligt att felregistreringar förkommer i den preliminära rösträkningen och det är viktigt att poängtera att det endast gäller det preliminära valresultatet, säger Abboud Ado, statistiker på Valmyndigheten.

Röster räknas och kontrolleras flera gånger

När röstmottagningen är avslutad i vallokalerna på valdagen räknas rösterna en första gång och det preliminära resultatet rapporteras. När materialet överlämnats till länsstyrelsen räknas och kontrolleras varje valsedel för sig. Länsstyrelsens rösträknare kontrollerar varje valsedels giltighet eller ogiltighet. För rösträknarna på länsstyrelsen är fokus på att det ska bli rätt och inte att det går snabbt.

Rösterna fördelas på parti och kandidat. Härefter kontrolleras resultatet av en kontrollant eller gruppledare. Kontrollen sker av om bedömningarna som gjorts är korrekta och om redovisningen av de olika rösterna skett på rätt sätt. Resultatet registreras i valadminstrationens IT-baserade stödsystem som har flera kontrollfunktioner inbyggda. Ytterligare kontroll eller omräkning av valsedlarna kan ske.

Länsstyrelsen beslutar slutligen att godkänna varje enskilt distrikt efter en kontroll av resultatet bl.a. mot det preliminära resultatet från valnatt.

Rösträkningen i Skåne

Filmen visar hur rösträkningen går till och hur rösterna räknas och kontrolleras i Skåne.

Ett uppdaterat preliminärt valresultat på onsdagen

På onsdagen efter valet räknar valnämnden i respektive kommun för första gången de förtidsröster som inte hann fram till vallokalerna under valdagen, en uppsamlingsräkning. Denna räkning kallas för valnämndens preliminära rösträkning eller onsdagsräkning.

Röster som räknas är främst brevröster och röster från ambassader, samt förtidsröster som lämnats i andra kommuner under valhelgen. Om det behövs kan räkningen förlängas till torsdagen.

När valnämnderna är färdiga med onsdagsräkningen överlämnas även dessa röster till länsstyrelsens slutliga rösträkning.

Fördelning av mandat och slutligt resultat

Mandaten fördelas och resultatet fastställs först efter att länsstyrelserna räknat, kontrollerat och registrerat samtliga röster inklusive de röster som kommer in efter onsdagsräkningen. Det slutliga resultatet av riksdagsvalet väntas fastställas under söndagen 16 september, enligt valmyndigheten. Länk till annan webbplats.

Valmyndigheten fastställer resultatet i riksdagsvalet och länsstyrelsen fastställer resultaten i valen till kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige.

Kontakt