Publiceringsdatum: 29 augusti 2018

Vi söker notarius publicus till Kristianstad och Landskrona

Länsstyrelsen Skånes vapen

Uppdragen som notarius publicus i Kristianstads kommun samt Landskrona kommun är nu lediga att söka.

Ansökan ska senast den 21 september 2018 skickas till Länsstyrelsen Skåne, skane@lansstyrelsen.se .

För att se behörighetsvillkoren hänvisar vi till förordning (1982:327) om notarius publicus.

Läs förordningen (1982:327) om notarius publicus härlänk till annan webbplats

För ytterligare information kontakta Förvaltningsjuridiska enheten, 010-224 10 00.

Kontakt