Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungörelser Miljöskydd och Naturskydd vecka 28

Länsstyrelsen Skånes vapen

Naturskydd

Beslut

Naturreservatet Jonstorps-Vegeåns mynning

Ändrade föreskrifter i Dagstorps naturreservat

Länsstyrelsen Skånes beslut den 11 juli 2018 om ändrade ordningsföreskrifter i naturreservatet Dagstorp i Höörs kommun hålls tillgängligt på anslagstavlan i kommunhuset i Höör under tiden 20 juli 2018 till 10 augusti 2018.

Beslutet finns även som pdf-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Beslutet kan överklagas till Regeringen, Miljö- och energidepartementet, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 10 augusti 2018.

 

Kontakt