Publiceringsdatum: 19 juli 2018

Senast uppdaterad: torsdag 13 december, 13.50

Beslut om godkännande av ställd säkerhet E.ON Sverige Aktiebolag

Länsstyrelsen Skånes vapen

Lantmäteriet har genom beslut den 5 juli 2018, dnr M17737, M171298 och M171299, upplåtit ledningsrätt till E.ON för elektrisk starkströmsledning i Ängelholms och Båstads kommuner.

Kontakt