Publiceringsdatum: 4 juli 2018

Olagligt att bevattna med vatten från åar utan tillstånd

torrlagd åfåra, mest lera men lite pölar

En av Skånes torrlagda åfåror. Foto: Johan Wagnström, Länsstyrelsen Skåne

Vattenläget i Skåne är så allvarligt att det inte är tillåtet att göra vattenuttag från åar, sjöar och bäckar för att bevattna jordbruksgrödor och liknande.
Undantag gäller för Helge ås huvudfåra och Ringsjön (uppdatering 6 resp 11 juli)

Den långa torkan under vår och sommar har gjort att vattenflödena i Skånes sjöar, åar och bäckar är nere på extremt låga nivåer.

Uttag är olagliga

— Vår bedömning av läget just nu är att alla uttag från ytvatten är olagliga, om man inte har tillstånd genom vattendom. De enda möjliga undantagen är sannolikt åmynningar där havet påverkar vattenståndet, säger Maria Nitare, vattenhandläggare på Länsstyrelsen Skåne.

De flesta odlare som behöver vattna sina grödor har tillstånd från vattendom att ta vatten från ytvatten eller grundvatten. Det är dock inget tvång på tillstånd. Uttag kan vara tillåtna om det är uppenbart oskadligt för vattenmiljön.

Skyldighet för bevattnaren

— Vad som gäller för ytvatten står angivet i Länsstyrelsens bevattningspolicy. Det är bevattnarna själva som är skyldiga att känna till innehållet i policyn och hålla koll på flödena i sina vattendrag, poängterar Maria Nitare.

Nu väljer dock Länsstyrelsen Skåne att gå ut med ett generellt ställningstagande att det är otillåtet att ta ut något ytvatten, om tillstånd saknas.

— Vi förstår att läget är svårt för många lantbrukare som behöver vattna, men det är så låga vattenflöden att ytterligare uttag kan skada ekologin i vattendragen, det vill säga skada växter och djur, säger Maria Nitare.

Återkommande problem sommartid

Situationen den här sommaren är extrem, men Maria Nitare påpekar att problemet med låga vattenivåer förekommer i stort sett varje sommar i Skåne.

—Lantbrukare i Skåne kan inte förlita sig på att ta vatten från åar eller sjöar i Skåne eftersom det finns för lite vatten på sommaren. På sikt behöver de som är beroende av vatten säkra sin vattentillgång genom exempelvis vattenmagasin eller djupborrade brunnar.

Här finns mer information om vad som gäller för bevattning i Skåne.


Kontakt