Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Hälften av Skånes el kan komma från solceller

Solceller på tegelbyggnad

Genom att sätta upp solceller på lämpliga tak kan solen stå för över hälften av Skånes elanvändning år 2050. Det visar en ny studie som gjorts av Uppsala universitet på uppdrag av Länsstyrelsen Skåne.

— Studien visar att vi har väldigt goda förutsättningar för solel i Skåne. Solinstrålningen är hög, hustaken många och vi använder relativt mycket el, säger Veronica Lindeberg, klimat- och energistrateg på Länsstyrelsen Skåne.

Till år 2030 kan det finnas solceller på en femtedel av de oskuggade takytorna, vilket motsvarar en yta på runt 3 100 fotbollsplaner. Solcellerna ger då i genomsnitt 3,1 TWh solel per år, vilket motsvarar nästan en fjärdedel (24 procent) av Skånes totala elanvändning (siffra från 2013).

Högst potential i Tomelilla

Potentialen varierar mellan kommunerna. Allra högst potential har Tomelilla, en kommun med många friliggande hus och hög instrålning, där solceller skulle kunna svara för 82 procent av elanvändningen 2030.

Här kan du se hur stor potentialen är i din kommun Pdf, 370.7 kB.

Till år 2050 skulle alla oskuggade, södervända tak (i princip från öst till väst) i Skåne kunna ha solceller, vilket motsvarar hälften av takytan eller nästan 7 400 fotbollsplaner med solceller. Det skulle ge 7,5 TWh solel per år, vilket är mer än hälften (57 procent) av den totala elanvändningen (siffra från 2013).

Solel står för 0,2 procent av elen

Idag står solen för ungefär 0,2 procent av elen i Skåne, vilket kan jämföras med Tyskland och Danmark som har nära 7 respektive 3 procent solel i näten.

Potentialstudien är framtagen inom ramen för projektet Sol i Syd, ett EU-projekt där Energikontoret Skåne är projektledare och Länsstyrelsen Skåne och Blekinge är samverkanspartner. Studien presenteras i samband med Energitinget som arrangeras på Malmömässan idag.

Här kan du ta del av rapporten om solenergi i Skåne

 

Kontakt