Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

6,4 miljoner liter diesel mindre förbrukat i skånska kommuner

Höstbild med vackra färger på träden

Tack vare projektet Fossilbränslefria kommuner har tio skånska kommuner minskat sin förbrukning av diesel med 6,4 miljoner liter på två år. Det motsvarar 100 000 resor med dieselbil tur och retur mellan Malmö och Stockholm.

– Det började med uppropet om ett Fossilbränslefritt Skåne Länk till annan webbplats., berättar projektledare Johannes Elamzon, Länsstyrelsen Skåne. Ett antal av de kommuner som skrivit under funderade över hur de konkret skulle arbeta för att nå fossilfrihet till år 2020. Genom att samarbeta i projekt kan en dra nytta av varandra, eftersom många har liknande problem att lösa.

Projektet är framgångsrikt. Nu, med några månader kvar av projekttiden, är projektmålen nästan uppnådda. Därför heter rapporten som lanseras idag just Sista stegen mot fossilbränslefrihet.

– Kommunerna har igång flera olika processer för att arbeta bort fossila bränslen, berättar projektledare Anna Tibbelin, Kommunförbundet Skåne. Ibland handlar det om ett avtal som gör att all kommunens fjärrvärme blir förnybar. Andra gånger internt påverkansarbete genom att svart på vitt visa hur de anställda faktiskt reser, eller att skapa samarbetsgrupper där alla delar av kommunens verksamheter är inblandade. Tillsammans är det viktiga pusselbitar för att vi ska nå fram.

Det är de tusentals medarbetarna i kommunerna som är kuggarna i hjulet som gör det möjligt för kommunerna att bli fossilbränslefria; de som testar att tanka gas för första gången, cyklar i ur och skur, eller arbetar in miljökrav i nya upphandlingar.

I rapporten Sista stegen mot fossilbränslefrihet  lyfter vi fram berättelserna om Anneli, lokalvårdare i Eslöv, som använder Eslövs första cyklande städpool; om Daniel, näringslivsstrateg i Tomelilla, som sparar tid och pengar genom att använda webbmötesteknik; och om Himzo, enhetschef på serviceförvaltningen i Malmö, som har lyckats med ett betydelsefullt bränslebyte som ledde till enorma kostnadsbesparingar.

Den nyfikna kan i rapporten se vilka kommuner som flyger mest till Stockholm, använder mest egen bil i tjänsten, eller köper in minst andel fossilbränslefritt drivmedel. Nytt för i år är att Länsstyrelsen Skåne, Kommunförbundet Skåne och Region Skåne visar upp sin statistik.

Rapporten Sista stegen mot fossilbränslefrihet berättar om de framsteg som gjorts under 2017. Här kan du ladda ner rapporten.

Slutresultaten från projektet kommer att presenteras våren 2019.

  • Fossilbränslefria kommuner i norra Skåne och Fossilbränslefria kommuner i södra Skåne (2016–2019) finansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Region Skåne via Klimatsamverkan Skåne, Länsstyrelsen Skåne, och deltagande kommuner.
  • Gemensamt projektmål: 50% fossilbränslefritt drivmedel i egna transporter, 90% fossilbränslefri uppvärmning, 100% fossilbränslefri el.

Kontakt:

Johannes Elamzon, projektledare, Länsstyrelsen Skåne, 070-5519712

Anna Tibbelin, projektledare, Kommunförbundet Skåne, 0728854916

Kontakt