Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Seminarium med fokus på SHK och Välkommen till Skåne


Katarina Carlzén, Länsstyrelsen Skåne tillsammans med Ragnar Westerling och Linnea Johannesson från Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet.

Samhälls- och hälsokommunikatörerna, SHK, i Skåne och projekt Välkommen till Skåne bjöd igår in till ett välbesökt seminarium för att presentera verksamheterna och pågående utvärderingar.

 

I Välkommen till Skåne samarbetar statliga och regionala aktörer med kommuner, idéburna organisationer, kulturinstitutioner och företrädare för arbets- och näringsliv för att möjliggöra information om och kontaktytor med det omgivande samhället till nyanlända i Skåne.

För närvarande håller Uppsala universitet på med en utvärdering av samhällsorienteringen och Välkommen till Skåne. De preliminära resultaten visar att verksamheten svarar mot viktiga behov och bemöter risker för bland annat psykisk ohälsa. Bland annat nämndes att samhällsorienteringen är en viktig faktor som har potential att påverka hälsan positivt och att de olika momenten i Välkommen till Skåne kan bidra till en positiv känsla att förstå och kunna påverka sin tillvaro i Sverige.

 

Kontakt