Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Håll hunden kopplad i naturen

Illustration av hund

Grafisk illustration: Mats Runvall, Länsstyrelsen Skåne

Ta gärna med dig hunden i naturen, men håll den kopplad. Under vår och sommar måste du hålla extra stor uppsikt över din hund. Lösa hundar kan ställa till med stor skada när vilda djur föder ungar.

Svårt biten rådjursget

‑I söndags kväll besiktigade länsstyrelsen en rådjursget utanför Hörby som blivit svårt biten. Geten levde när hon hittades men måste avlivas. Besiktningen visade att rådjuret hade angripits av en hund och att hon bar på två ofödda kid. Tyvärr stöter vi på ett antal sådana här fall varje år. Lösspringande hundar är ett återkommande problem i vår skånska natur, säger viltvårdshandläggare Nils Carlsson på Länsstyrelsen Skåne.

Skydda vilda djur under känslig tid

Händelsen i Hörby är polisanmäld. Paragraf 16 i lagen om tillsyn över hundar och katter (2007:1150) slår fast att hundar ska hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt. Detta är särskilt viktigt mellan 1 mars och 20 augusti. Syftet att skydda de vilda djuren under den mest känsliga tiden när djuren får sina ungar.

Hundägaren ansvarig för skador

‑ I princip råder kopplingstvång i all natur under den här tiden, även om det inte sägs uttryckligt i lagen. Hundägaren är direkt ansvarig för alla skador som uppkommer, och då kan inte en lös hund vara längre bort än någon meter, så att hundägaren kan ingripa om det behövs, säger Nils Carlsson.

I naturreservat råder kopplingstvång året runt.

Lagen om tillsyn över hundar och katter

16 § Under tiden den 1 mars-20 augusti skall hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt…

17 § Om en hund springer lös i ett område där det finns vilt, får jakträttshavaren eller någon som företräder honom eller henne ta hand om hunden. När detta har skett ska hundens ägare eller innehavare snarast underrättas. Om han eller hon inte är känd ska i stället länsstyrelsen underrättas. Om jakträttshavaren eller den som företräder honom eller henne inte vill ta hand om hunden, ska länsstyrelsen ansvara för att omhänderta hunden.
Kan inte hunden tas om hand, får länsstyrelsen besluta att avliva hunden, om detta är angeläget från viltvårdssynpunkt och försvarligt även med hänsyn till omständigheterna i övrigt. Lag (2018:54).

 

Kontakt