Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen en av fyra myndigheter i Regional kustsamverkan 

Bild från Residenset där en kvinna från SGU står vid en tavla och berättar inför en grupp sittande personer

Kärstin Malmberg Persson från SGU berättar om stranderosion på första mötet för Regional kustsamverkan. Foto: Mats Kryhl

Länsstyrelserna i Skåne och Halland, Statens geotekniska institut (SGI) och Sveriges geologiska undersökning (SGU) har nu bildat Regional kustsamverkan i Skåne/ Halland för att tillsammans med kustkommunerna i Skåne och Halland möta problemen med stranderosion och en stigande havsnivå.

Länsstyrelserna i Skåne och Halland, Statens geotekniska institut (SGI) och Sveriges geologiska undersökning (SGU) har nu bildat Regional kustsamverkan i Skåne/ Halland för att tillsammans med kustkommunerna i Skåne och Halland möta problemen med stranderosion och en stigande havsnivå.

Skåne och Halland mest utsatta

- Att just Skåne och Halland går samman med expertmyndigheterna i den här frågan beror på att vi är mest utsatta. Klimatförändringarna slår hårdare mot våra län eftersom vi inte har någon landhöjning som övriga Sverige, säger Anneli Hultén, landshövding i Skåne.

Regional kustsamverkan i Skåne/ Halland bildades vid ett möte med kustkommunerna på Länsresidenset i Malmö 28 maj. Det övergripande målet för Regional kustsamverkan är att hitta långsiktigt hållbara lösningar för att hantera de utmaningar som följer av stigande havsnivå, ökad erosion och översvämning i de båda länens kustområden.

SGI och SGI expertmyndigheter

- I Regional kustsamverken kan vi som expertmyndighet bidra med forskning och kunskap i en mycket komplex fråga. Behoven skiljer sig åt mellan olika kommuner, liksom möjliga åtgärder, säger Åsa-Britt Karlsson, generaldirektör på SGI, Statens geotekniska institut.

- Det är ett väldigt bra initiativ och en god möjlighet för oss att sitta ned tillsammans och diskutera frågorna i hela sin bredd. För såväl kommuner, expertmyndigheter som länsstyrelser är det otroligt värdefullt att kunna föra samtal med flera parter samtidigt om en så pass viktig och komplex fråga, säger Lena Söderberg, generaldirektör på SGU.

Workshop i höst

I nästa steg samlas Regional kustsamverkan i höst för en workshop om hur arbetet ska drivas vidare. SGU planerar att genomföra en kartläggning av Hallands stränder, liknande den som tidigare gjorts i Skåne. Ett förslag finns också om att genomföra ett seminarium för riksdagsledamöter, för att lyfta frågan på nationell nivå.

- Vi skulle vilja peka ut delar av kusten i Skåne och Halland som ett riskområde för stranderosion och översvämning, det skulle kunna ge förutsättningar att få ekonomiskt stöd för nödvändiga åtgärder, säger Lena Sommestad, landshövding i Hallands län.

Här kan du ta del av förslaget till Regional kustsamverkan Skåne/Halland Pdf, 424.4 kB.

Kontakt