Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Skånes första naturvårdspris går till....

en äldre man i mitten, två kvinnor vid hans sida. porträttbild med natur i bakgrunden

Bosse Svorén flankerad av miljödirektör Annelie Johansson och landshövding Anneli Hulthén. Foto: Mikael Ringman, Länsstyrelsen Skåne

Claes Göran Svorén är den första mottagaren av Skånes naturvårdspris. Länsstyrelsen Skånes nyinstiftade pris som delades ut idag på Biologiska mångfaldens dag.

Håller egna djur på igenväxta betesmarker

Claes Göran Svorén, som sällas kallas annat än Bosse, får priset för att han under många år hållit egna djur, ofta gamla lantraser, på igenväxande betesmarker i Skåne.

 –  Det finns ingen annan än Bosse som Länsstyrelsen Skåne hellre ser som den förste mottagaren av Skånes naturvårdspris. Tillsammans med sin lie och sina får, getter och kor har Bosse gjort underverk med mycket svårt igenväxta marker, varav flera inom våra naturreservat, säger landshövding Anneli Hulthén som delade ut priset idag på naturum i Kristianstad.

500 betesdjur

Bosse Svorén kommer från Nordvästskåne men flyttar sina omkring 500 betesdjur över stora delar av Skåne. Han känner sig hedrad över priset, med framför allt är han nöjd med att frågorna uppmärksammas.

 –  Jag bestämde mig för att byta bana när jag fyllde 50 år. Jag sa att jag ville driva tiden tillbaka, och det har jag gjort sedan dess. Med det menar jag att jag värnar om arbetsmetoder och djurraser som sedan länge anses omoderna. Jag är övertygad om att det här är mycket mer hållbart i längden och är glad över att det uppmärksammas. Men det bästa vore om fler började jobba för att hålla betesmarkerna öppna, säger Bosse Svorén som inte använder motordrivna redskap.

Bosse Svorén var en av omkring 20 nominerade till Skånes naturvårdspris, som kommer att delas ut årligen på Biologiska mångfaldens dag 22 maj.              

Kontakt