Publiceringsdatum: 24 maj 2018

Fågelinfluensa på viltfågelanläggning i Skåne

Ett fall av fågelinfluensa av typen H5 har konstaterats vid en anläggning som föder upp fasaner i Arlöv utanför Malmö. Viruset är lågpatogent, det vill säga mindre sjukdomsframkallande än de så kallade högpatogena fågelinfluensavirus som påvisats i Sverige nyligen.

Proverna är analyserade av Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) inom ordinarie övervakningsprogram för fågelinfluensa.

– För att undvika spridning till fjäderfä är det viktigt att fjäderfäproducenter och hobbyfågelägare har goda smittskydds­rutiner, säger Karin Åhl, stf enhetschef på enheten för häst, fjäderfä och vilt på Jordbruksverket.

– Detta virus är lågpatogent, det vill säga mindre sjukdomsframkallande än de så kallade högpatogena fågelinfluensavirus som påvisats i Sverige vid ett flertal tillfällen under de senaste åren. Lågpatogena virus kan dock under vissa omständigheter omvandlas till högpatogena, vilket är huvudanledningen till att också utbrott med lågpatogen fågelinfluensa kontrolleras säger Karl Ståhl, biträdande statsepizootolog på SVA.

Läs Jordbruksverkets pressmeddelande på deras webbplatslänk till annan webbplats

Kontakt