Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

30 aug 2024 klocka 09.30 - 11.30

Information och dialog

Länsstyrelsen Skåne bjuder in till en träff med fokus på kommuntal 2025 och den statliga utredningen som ser över bosättningslagen.

9.30 – 10.30 (inkl. paus)

Länets kommuner bjuds in till en digital informationsträff om kommuntalsprocessen inför 2025. Migrationsverket medverkar och går igenom den fördelningsmodell som ligger till grund för läns- och kommuntalen. Länsstyrelsen informerar om sina processer för beslut om kommuntal 2025 och möjligheterna till omfördelningar mellan kommuner. Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor.

10.30 – 11.30

Efter en paus blickar vi framåt. Regeringen har tillsatt en utredning Länk till annan webbplats. som ska föreslå ett nytt system för bosättning för vissa nyanlända. Syftet är att öka kommunernas inflytande över mottagandet och ge goda förutsättningar för ett likvärdigt, enhetligt och flexibelt mottagande i kommunerna. Särskild utredare, Mathias Wahlsten, är inbjuden för att kort informera om utredningens arbete och tar gärna emot kommunernas frågor och inspel.

Utredningen är särskilt intresserade av att höra kommunernas synpunkter på några specifika frågor:

  • Hur många kommuner skulle vilja öka/minska sitt mottagande, av vilka skäl?
  • Finns det andra aspekter än antalet anvisningar av nyanlända som kommunen skulle vilja ha inflytande över?
  • Hur kan goda planeringsförutsättningar skapas för kommunerna?
  • Etableringsboendet ska villkoras med att den nyanlände aktivt bidrar till sin etablering i arbets- och samhällslivet. I vissa situationer ska etableringsboende kunna sägas upp. Hur bör detta villkor utformas och i vilka situationer bör etableringsboendet kunna sägas upp?

Målgrupp är ansvariga för mottagandet enligt bosättningslagen i Skånes kommuner.

Var:
Mötet sker digitalt. En länk skickas ut till alla anmälda dagen före sändning.
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
28 aug 2024

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Sista anmälningsdag är den 28 augusti klockan 23.30.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss