23 okt 2024 klocka 09.30 - 16.00

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram för vatten 2022 - 2027, i Helsingborg

Vieån en sommardag

Foto: Viktor Persson

Samverkan om kommunernas arbete.

Länsstyrelsen, Vattenmyndigheten för Södra Östersjön och Kristianstad kommun inbjuder till en dag om kommunernas arbete med vattenmyndigheternas åtgärdsprogram för vatten.

Kommunerna har flera olika verksamhetsområden som berör vattenfrågor och därmed en central roll för att genomföra de åtgärder som behövs för att miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten ska kunna följas. För att miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten ska kunna följas på ett effektivt sätt behöver planeringen ske ur ett avrinningsområdesperspektiv. Detta betyder att planeringen inte kan stanna vid kommungränsen.

Samarbete behövs ofta med kommuner som ligger uppströms respektive nedströms. Detta eftersom det som sker uppströms ofta påverkar vattenkvalitén nedströms. Tillrinningsområde för grundvatten är oftast detsamma som avrinningsområdet för ytvatten men i de fall det skiljs åt behöver detta uppmärksammas i planeringen.

Vi kommer under dagen att få ta del av information från Vattenmyndigheten, titta på exempel på hur man inom kommunen arbetar med miljökvalitetsnormerna för vatten, samt gemensamt diskutera möjligheter och utmaningar.

För att få med alla perspektiv i diskussionerna ser vi gärna att kommunerna deltar med kompetens från flera förvaltningar såsom samhällsplanering, miljö och teknik. Även förtroendevalda uppmuntras att delta.

 

Eventuella kostpreferenser anmäls till vattenstrategiskaenheten.skane@lansstyrelsen.se

 

Länkar till åtgärdsprogram för vatten:

Södra Östersjöns vattendistrikt Länk till annan webbplats.

Västerhavets vattendistrikt Länk till annan webbplats.

 

Program kommer

Var:
Helsingborgs konserthus
Kostnad:
Deltagandet är gratis
Sista anmälningsdag:
30 aug 2024

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Sista anmälningsdag är den 30 augusti klockan 18.00.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss