14- 13 aug sep klocka 09.00 - 16.00

Samtal om våld

Välkommen till en utbildning om att möta våldsutövare i samtal som syftar till förändring.

Utbildningen omfattar fem heldagar:

  • 14 augusti, kl 9.00-16.30
  • 15 augusti, kl 8.30-16.30
  • 16 augusti, kl 8.30-16.00
  • 12 september, kl 9.00-16.30
  • 13 september, kl 8.30-16.00

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till personal inom kommun och idéburen sektor som möter våldsutövare för förändrande samtal.

Vi ser gärna att två personer från samma verksamhet deltar i utbildningen.

Deltagare ska vid anmälan uppge att arbetsledare eller chef godkänt deltagande i utbildningen och att det i tjänsten ingår att möta våldsutövare i samtal. Intyg erhålles efter genomförd utbildning vid hundra procents närvaro.

Information inför utbildningen

Samtal om våld är en behandlingsstruktur i moduler för behandlingsarbete med personer som utövat våld i nära relationer. Strukturen hjälper behandlaren att skapa en flexibel och individuellt anpassad behandling. Behandlingen bygger på Alternativ till vålds (ATV) behandlingsprinciper med tillägg av motiverande samtal, KBT, mindfulnessbaserade terapiformer och affektfokuserad terapi.

Modulerna har anpassats till socialtjänstens och ideella organisationers uppdrag att erbjuda insatser till våldsutövare med syfte att få stopp på våld i familjen.

Utbildningen syftar till att behandlare, handläggare eller hjälparen ska lära sig en upparbetad och utvärderad behandlingsstruktur i mötet med våldsutövare. I utbildningen varvas föreläsningar, gruppdiskussioner och praktiska övningar.

Kursdeltagarna kommer förutom utbildningen att få en behandlingsstruktur i digitalt format med ett stort antal bedömningsformulär, arbetsmaterial och skattningar. Behandlingsstrukturen är att likna vid ”en omfattande verktygslåda” som kan anpassas till den enskilda klienten.

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri. Återbud till erbjuden utbildningsplats lämnas så snart som möjligt innan utbildningens start. Platsen kan överlåtas till kollega med liknande arbetsuppgifter. Vid oanmäld frånvaro debiteras 2 000 kronor. Sjukdom och andra akuta förhinder kommuniceras med kontaktperson på Länsstyrelsen.

Begränsat antal platser

Antalet platser till utbildningen är begränsat till 24 personer. Länsstyrelsen förbehåller sig rätten att fördela platserna. Vid färre än 15 deltagare ställs utbildningen in.

OBS! Alla deltagare ska göra varsin anmälan, även om ni är två från samma arbetsplats.

Var:
Sankt Gertrud konferens, Östergatan 7B Malmö
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
31 maj 2024

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 31 maj klockan 23.30.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss