Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

27- 28 aug 2024 klocka 09.00 - 16.00

Stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende

Varmt välkomna till en tvådagarsutbildning med fokus på det praktiska arbetet inom socialtjänsten och kvinnojourer/skyddade boenden när barn placeras på ett skyddat boende.

Länsstyrelsen Skåne bjuder in till en tvådagarsutbildning med Linn Moser Hällen. Utbildningen riktar sig till praktiker och har ett fokus på hur vi gör i praktiken när barn placeras på skyddat boende enligt den nya lagen om placering av barn i skyddat boende. Utbildningen kommer att fokusera på barns behov av skydd när det förekommer våld i familjen, barns rättigheter samt vilka dilemman som kan uppstå när olika rättigheter står i konflikt med varandra. Även teman som hur vi arbetar med föräldrarna under placeringen, umgänge med den våldsutövande föräldern under skyddsplaceringen samt hur vi i praktiken gör bedömningar av skyddsbehov och riskbedömningar kommer att lyftas under dagarna. Vikten av samverkan, såväl intern som extern kommer att vara central under de här två utbildningsdagarna.

Syftet med utbildningen är att ge ett praktiknära stöd och tid till fortbildning och reflektion som kan vara till nytta framöver i arbetet med målgruppen.

Målgrupp: Chefer och handläggare inom socialtjänsten, personal på kvinnojourer/skyddade boenden. Vi ser gärna att kommunerna representeras av handläggare från både barn & familj och vuxenenheten.

Var:
Sankt Gertruds konferens, Östergatan 7b Malmö
Kostnad:
Utbildningen är kostnadsfri. Länsstyrelsen bjuder på fika och lunch.
Sista anmälningsdag:
05 jun 2024

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Sista anmälningsdag är den 5 juni klockan 23.30.Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss