Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

10 apr 2024 klocka 10.00 - 11.30

Ensamstående mammor och deras barn – hur stärker vi mottagande och etablering för dem?

Välkomna till ett nytt seminarium inom ramen för Länsstyrelsen Skånes seminarieserie Arena Etablering i Skåne.

Att vara ensamstående mamma i ett nytt land innebär många utmaningar. Vid detta tillfälle kommer vi att få ta del av mammornas egna röster kring sin situation och belysa de svårigheter som kommer med att vara ensam förälder under den första tiden i Sverige. Vi kommer också att lyfta hur vi på olika sätt kan arbeta för att skapa bättre förutsättningar för familjer med en vårdnadshavare som är nya i Sverige.

Under seminariet kommer vi först att få lyssna på Tove Samzelius, forskare vid Malmö universitet, som själv har lång erfarenhet av både praktiskt arbete med, och forskning om, nyanlända ensamstående mammor, både i Sverige och England. Utifrån denna kunskap kommer Tove att prata om hur gruppen ser ut i Sverige, hur de upplever sin egen situation samt vad aktörer som jobbar med mottagande och etablering bör tänka på i mötet med dessa familjer.

I den andra presentationen kommer Frida Bengtsson från Rädda Barnen att berätta om erfarenheterna från projektet Starka mammor - Trygga barn, ett projekt inom Rädda Barnen med föräldrastödsgrupper för ensamstående mammor som är nya i Sverige. Frida kommer att prata om hur man lyckades nå målgruppen och hur man kan underlätta mammornas deltagande i aktiviteter, men också lyfta asylsökande och nyanlända ensamstående mammors egna röster om sin situation i Sverige. Hon kommer att avsluta med några rekommendationer till kommuner och organisationer som möter denna målgrupp.

Tove Samzelius är verksam som lektor vid Institutionen för socialt arbete på Malmö universitet och lärare på socionomprogrammet samt masterprogrammet i socialt arbete. Tove disputerade i december 2020 vid Malmö universitet med en avhandling som fokuserar på ensamstående utrikesfödda mödrars upplevelser och erfarenheter av att leva i hemlöshet och fattigdom i Sverige. Hon har tidigare arbetat för Rädda Barnens Sverigeprogram och den brittiska organisationen Single Parent Action Network.

Frida Bengtsson är projektledare på Rädda Barnen region syd med fokus på verksamheter som riktar sig till asylsökande och nyanlända barn och familjer. Frida har under åtta år på Rädda Barnen projektlett, samordnat och utbildat inom insatser som erbjuder psykosocialt stöd för barn och familjer som är nya i Sverige, på regional och nationell nivå samt inom EU. Under det senaste året har Frida arbetat med Starka mammor – Trygga barn som bedrivits på flertalet platser i Skåne och andra regioner

Var:
Digitalt, länk skickas ut till anmälda inför seminariet
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
08 apr 2024

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 8 april klockan 23.30.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss