Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

29 nov 2023 klocka 08.30 - 09.30

Funktionella landskap - förlust av biologisk mångfald och landskapsförändringar

Idag beräknas cirka en miljon arter vara utrotningshotade, däribland 2 av 5 växtarter. Klimatförändringarna lyfts ofta fram som ett stort hot mot den biologiska mångfalden, inte minst i mediala sammanhang. Men i själva verket är det största hotet mot biologisk mångfald de stora förändringarna i landskapet som vi människor orsakar.

Vid dagens föreläsning kommer Alexandre Antonelli att presentera de senaste rönen om läget för den biologiska mångfalden och diskutera de lösningar som forskarna och samhället nu arbetar med i ljuset av de omfattande landskapsförändringar som vi ser globalt.

Föreläsningen ingår i föreläsningsserien "Förvaltning av funktionella landskap för biologisk mångfald - vad säger forskningen?", som LU Land samarrangerar med Länsstyrelsen Skåne och det strategiska forskningsområdet BECC (Biologisk mångfald och ekosystemtjänster i ett förändrat klimat) – där Alexandre Antonelli också är medlem.

Alexandre Antonelli är forskningschef vid Royal Botanic Gardens, Kew i Storbritannien, professor i Systematik och Biodiversitet vid Göteborgs universitet samt gästprofessor vid University of Oxford.

Anmälan görs senast 27 november via webformuläret:

Anmälan via LU Land föreläsning: Funktionella landskap - förlust av biologisk mångfald och landskapsförändringar | LU Land Länk till annan webbplats.

Arrangörer: LU Land i samarbete med Länsstyrelsen Skåne och det strategiska forskningsområdet BECC (Biologisk mångfald och ekosystemtjänster i ett förändrat klimat).

Var:
digitalt via Zoom (länk fås vid anmälan)
Kostnad:
gratis
Sista anmälningsdag:
27 nov 2023

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss