04 okt 2023 klocka 08.30 - 09.30

Hur kan den biologiska mångfalden i skogen kartläggas så att det blir enklare för markägare att ta sitt ansvar?

Hornuggla. Foto: Alex Regnér

Hornuggla. Foto: Alex Regnér

Sveriges 16 miljökvalitetsmål beskriver det tillstånd i den svenska miljön som det nationella miljöarbetet ska leda till. Enligt den senaste fördjupade utvärderingen av målet om Levande skogar, så kommer det inte att uppnås med dagens åtgärder - och utvecklingen är negativ. Under detta webbinarium diskuterar vi hur den biologiska mångfalden i skogen kartläggas så att det blir enklare för markägare att ta sitt ansvar och bidra till måluppfyllels?

Många arter är beroende av livsmiljöer som är sällsynta i dagens skogslandskap, och för att skydda dem krävs att dessa skogar skyddas, vilket i sin tur kräver ett kunskapsunderlag som markägarna kan använda sig av. Sedna Skogsstyrelsen lade ner nyckelbiotopsinventeringen har frågan om hur skogsägarna ska kunna leva upp till de hänsynskrav som ställs på dem för att nå målen för biologisk mångfald aktualiserats.

Vid dagens webbinarium får vi höra om vad som behövs för att följa upp artbevarande, vad nyckelbiotopsinventeringen haft för roll för i detta arbete, och hur långt man kan nå med existerande miljöövervakningsprogram. Vi får också en insyn i Skogsstyrelsens och Naturvårdsverkets arbete med att ta fram ett rikstäckande kunskapsunderlag om höga naturvärden, med hjälp av existerande miljöövervakning och AI.

Anmälan görs senast 2 oktober via webformuläret på LU:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arrangörer: LU Land, BECC och Länsstyrelsen Skåne

Kontakt: juliana.danhardt@cec.lu.se

Var:
Digitalt via Zoom (möteslänken skickas till registrerade deltagare dagen innan seminariet)
Kostnad:
gratis
Sista anmälningsdag:
02 okt 2023

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss