19 okt 2023 klocka 10.00 - 11.30

Mottagande och etablering för personer med funktionsnedsättning - hur överbryggar vi glappen?

Välkomna till ett nytt seminarium inom ramen för Länsstyrelsen Skånes seminarieserie Arena Etablering i Skåne. Syftet med serien är att bredda kunskap, ge insyn i andra aktörers arbete samt stärka förutsättningarna för aktörer i Skåne att arbeta med etablering i sin professionella roll. Arena Etablering i Skåne är tänkt att vara ett forum för kunskapsdelning och samverkan inom integrations- och etableringsområdet.

Vid höstens första tillfälle kommer vi att fokusera på förutsättningarna för personer med funktionsnedsättning som kommit till Sverige. Vi kommer att titta närmare på de hinder och glapp som finns i systemen för mottagande och etablering, som gör det svårt för individer med funktionsnedsättning att få sina rättigheter tillgodosedda eller ta del av de möjligheter som finns.

Under förmiddagen kommer vi först att få lyssna på Josefina Streling från Myndigheten för Delaktighet (MFD). MFD har regeringens uppdrag att stödja samhällets aktörer och främja arbetet med att göra samhället tillgängligt för alla. Under 2022 arbetade MFD med att ta fram information och kunskapsstöd med fokus på mottagande och etablering för personer med funktionsnedsättning.

Därefter kommer Cesar Vargas , verksamhetschef på Medborgarskolan i Skåne att ge praktiska exempel på hur de arbetat för att nå ut till personer som har en funktionsnedsättning och möjliggöra deltagande i den verksamhet de driver för asylsökande och personer som fått skydd enligt massflyktsdirektivet i nordöstra Skåne. Cesar kommer även att lyfta de hinder de fortfarande ser och vill överbrygga genom att utveckla samverkan.

10:00 Inledning

10:10 Att stödja migranter med funktionsnedsättning, Josefina Streling, Myndigheten för delaktighet

10:40 PAUS

10:50 Tillgängliggöra Tidiga insatser för asylsökande, Cesar Vargas, Medborgarskolan

11:10 Frågestund

11:25 Avslutning

Var:
Digitalt seminarium
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
12 okt 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Sista anmälningsdag är den 12 oktober klockan 23.30.

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss