07 nov 2023 klocka 08.30 - 16.00

Barns rätt till delaktighet

Barn som leker.

Välkommen till Barnrättsforum Skånes årliga nätverksträff!

Den 7 november bjuder Barnombudsmannen och Länsstyrelserna in till nationell kunskapskonferens kring diskriminering, Barns (o)lika tillgång till rättigheter. Barnrättsforum Skåne bjuder i anslutning till detta in dig som arbetar med barns rättigheter i Skåne till workshop kring barns rätt till delaktighet.

Syftet med dagen är att vi ska få mer kunskap kring diskriminering av barn för att sedan tillsammans utforska vilka utmaningar som finns för att göra barn delaktiga i Skåne. Hur kan vi med vår samlade barnrättskompetens bidra till att skapa strukturer för barns delaktighet hos kommuner och andra offentliga aktörer?

Till nätverksträffen ber vi dig därför titta på vilka rutiner, strukturer och utmaningar som finns i ditt dagliga arbete kring barns delaktighet. Vi får på så sätt tillfälle att utbyta erfarenheter och diskutera utmaningar och utvecklingsbehov i arbetet med barnets rättigheter, som vi också kan arbeta vidare med i Barnrättsforum Skåne under 2024.

08.30 FIKA

08.55 - 09.00 Välkommen och praktisk information

09.00 – 12.00

Barns (o)lika tillgång till rättigheter Barnombudsmannens och Länsstyrelsernas nationella konferens visas på storbildsskärm:

Vad säger FN:s barnrättskommitté 2023 om diskriminering och likvärdiga villkor för/av barn i Sverige? Barnombudsmannen

Vad är diskriminering och hur ser det ut med diskriminering av barn och unga. Diskrimineringsombudsmannen

Barns rätt till likvärdiga villkor inom skolområdet och folkhälsoområdet. Skolinspektionen och folkhälsomyndigheten

Exempel från verksamheter: Så här har vi gjort för att motverka diskriminering och för att skapa likvärdiga villkor för barn. Grundskolefotboll mot rasismer, Gustavo Nazar, och socialtjänsten i Lövgärdet

Så här ser vi på diskriminering/likvärdiga villkor. Barn från Knas hemma.

12.30 – 13.15 LUNCH

13.15 – 16.00 Workshop kring barn och ungas rätt till delaktighet

Tove Kjellander leder oss genom eftermiddagen. Hon är sedan januari 2023 rådgivare för barns delaktighet på Rädda Barnen och har arbetat med barns rätt till delaktighet sedan 2006, både i civilsamhällesorganisationer och i det egna företaget Vinkelrätt. Tove har genomfört en mängd egna delaktighetsprocesser med barn, och stöttat kommuner, myndigheter och organisationer att själva utveckla sitt delaktighetsarbete. Hon koordinerade civilsamhällets samlade rapportering till barnrättskommittén på uppdrag av UNICEF 2018 – 2023, och designade och ledde också arbetet med barns delaktighet i den processen.

Var:
Sankt Gertrud, Östergatan 7B, Malmö
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
25 okt 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Sista anmälningsdag är den 25 oktober klockan 23.30.


Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss