03- 04 okt 2023 klocka 09.00 - 16.00

Nationell Avfallshandläggarträff

Sopbil

Foto: Rosa Czulowska

Välkommen till länsstyrelsernas nationella avfallshandläggarträff

Målgruppen är Länsstyrelsernas handläggare på prövning och tillsyn inom branschområdet avfall.

Eftersom syftet med träffen till stor del är att träffas och nätverka, så kommer det inte finnas möjligheter att delta digitalt.

Tisdag 3 oktober kl. 09.00-16.45. Med gemensam middag kl.19.00

Onsdag 4 oktober kl. 08.00-16.00. På em har vi studiebesök på SYSAVs anläggningar Siptex och Spillepengs avfallsanläggning.

Se program nedan. OBS! Justeringar i programmet kan ske.

Resa hit: Resan bokas och bekostas av deltagarna sjäva. Hotellet ligger ca 750 m från Malmö Centralstation. Restid från Malmö Airport till Malmö C är ca 40 min med flygbuss.

Boende: Boende bokas och bekostas av deltagarna själva. Vi har reserverat 30 rum mellan 3 och 4 oktober på Profilhotels Garden. Bokning av rum kan endast ske på länken till och med 18 september. Önskas fler nätter kontakta hotellet på telefon. Boka hotellrum Länk till annan webbplats.

Var: 040-665 60 00, Profilhotels Garden Länk till annan webbplats.

Kostpreferenser och tillgänglighetsbehov: Inkom med ev. kostpreferenser och tillgänglighetsbehov till susann.soderberg@lansstyrelsen.se innan 11/9.

Pris: Självkostnadspris. Avgiften kommer att faktureras i efterhand av Lst Skåne. I kostnaden kommer det att ingå: konferens inkl. mat under dagen samt middag kväll (kycklingrätt kommer att serveras), studiebesök och buss.

09.00- 09.15

Välkommen och intro

09.15-09.40

Nya domar och rättspraxis sedan senaste avfallshandläggarträffen, Länsstyrelsen Skåne

09.40-10.00

Ändringar i Miljöprövningsförordningen, Naturvårdsverket

10.00-10.30

Fika

10.30-11.15

Vägledning om tolkning av centrala begrepp vid hantering av massor + info om pågående arbete om riskbedömning mm. Naturvårdsverket

11.15-12.00

På gång på Naturvårdsverket, föreskrifter, POPS-avfall, ekonomiska säkerheter för mindre avfallsverksamheter, mm.

12.00-13.00

Lunch

13.00-14.00

Brandförebyggande arbete, släckvatten och exempel på insats, Räddningstjänsten Syd

14.00-15.00

Workshop uppdelat på tillsyn respektive prövning. Tema prövning pass 1; Dag- och processvattenhantering, delflöden och släckvattenhantering.

Pass 2; Utsläppshalter, reningstekniker, infiltration av utgående vatten och dagvatten. Tema tillsyn; BAT WT och deponigasinsamling

15.00-15.15

Fika i workshopsgruppen

15.15-16.30

Fortsättning workshop uppdelat på tillsyn respektive prövning

16.30-16.45

Frågor och avslut

16.45-19.00

Incheckning hotellet

19.00

Gemensam middag

Innan 08.00

Utcheckning från rummen

08.00-09.00

Tankar från föregående dag samt avfallsbrottslighet med goda exempel, Länsstyrelsen Skåne

09.00- 10.00

Presentation av Naturvårdsverkets regeringsuppdrag om schaktmassor och annat naturligt förekommande material som kan användas för anläggningsändamål, Naturvårdsverket via länk Tillsynsvägledning om massor, Länsstyrelsen Skåne

10.00-10.15

Fika

10.15-12.00

SGI, pratar om konstruktioner på deponier sluttäckta enligt deponeringsförordningen med fokus på energiproduktion, Peter Flyhammar SGI

12.00-13.00

Lunch

13.00-13.15

Transport till SYSAV Spillepengs avfallsanläggning (Spillepengsgatan 13). Ombordstigning på bussen sker på Stortorget

13.15-15.15

Studiebesök Spillepengs avfallsanläggning med fokus på brandförebyggande arbete sedan en större brand 2015. Film och föreläsning om Siptex. Avslut vid bussen

15.15-15.30

Transport till Malmö Centralstation

Var:
Profilhotels Garden, Baltzarsgatan 20, Malmö
Kostnad:
Självkostnadspris, Lst Skåne fakturerar i efterhand
Sista anmälningsdag:
11 sep 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 11 september klockan 16.30.

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss