13 okt 2023 klocka 08.30 - 12.00

FREDA kortfrågor

Foto: Mostphotos

Välkommen till FREDA kortfrågor, en utbildning om att upptäcka och fråga om våldsutsatthet. Utbildningen är digital.

Att ställa frågan om våld och identifiera de som är utsatta för våld är viktigt för att våldsutsatta ska få det skydd och stöd som de behöver och har rätt till. Flera verksamheter inom en kommun möter dagligen personer som kan vara utsatta för våld, till exempel inom ekonomiskt bistånd, äldreomsorgen eller missbrukssektionen. FREDA-kortfrågor är ett stöd i att fråga om våld i enskilda ärenden och är en del av den standardiserade bedömningsmetoden FREDA, som Socialstyrelsen har utvecklat.

Under utbildningen kommer ni få baskunskaper om våld i nära relationer samt verktyg att fråga om våldsutsatthet med stöd av FREDA-kortfrågor. Läs mer om FREDA Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen Skåne arrangerar utbildningen i samverkan med Kompetenscentrum mot våld i nära relationer.

Målgrupp: Utbildningen vänder sig till personer som i sin yrkesutövning möter vuxna som kan vara våldsutsatta, men som inte har som uppgift att utreda våldsutsatthet t. ex handläggare på ekonomiskt bistånd inom socialtjänsten, inom äldreomsorg eller på LSS-boende. För att på bästa sätt kunna tillgodogöra sig utbildningen ser vi gärna att ni tagit del av webbutbildningen ”Webbkurs om våld Länk till annan webbplats.”.

Var:
Digital utbildning.
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
29 sep 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Sista anmälningsdag är den 29 september klockan 23.30.

Är du intresserad av att få information skickad till dig om liknande händelser i framtiden?
Är du intresserad av att få information skickad till dig om liknande händelser i framtiden?


Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss