19- 22 sep 2023 klocka 09.00 - 15.00

Grundutbildning i tillsyn av förorenade områden (GRUF)

Bild på skorstenar som ryker

Länsstyrelsen Skåne erbjuder i höst en tvådagarsutbildning på grundnivå i tillsyn av förorenade områden, GRUF. Målgruppen är nya miljöinspektörer eller du som är ny på tillsyn på förorenade områden.

Syftet med utbildningen är att gå igenom de viktigaste momenten i efterbehandlingsprocessen med utgångspunkt i tillsynsarbetet och med målet att öka den egeninitierade tillsynen av förorenade områden och därmed öka takten i efterbehandlingsarbetet.

 

Utbildningen ges under två dagar:

Tisdag 19 september. Dag 1: Teori kl. 09.00 - 15.30.

Morgonfika finns tillgängligt från kl. 08.30.

 

Fredag 22 september. Dag 2: Exempel och diskussion kl. 09.30 - 15.00.

Morgonfika finns tillgängligt från kl. 09.00.

 

För att du ska få ut mesta möjliga av utbildningen rekommenderar vi att du innan utbildningsdagen läser in det material som kommer att skickas ut till er som är anmälda några veckor före utbildningen. Tidsåtgång för inläsning ca 3-5 h.

Utbildningen är endast grundläggande och ger en översiktlig bild av de moment som kan ingå i tillsynen av ett förorenat område. För mer djupgående genomgång och diskussion av tillsynsmomenten hänvisar vi till kommande utbildningstillfällen.

 

Ange vid anmälan om du önskar morgonmacka.

Vegetarisk lunch och fika med frukt/kaka ingår.

Inkom med eventuella kostpreferenser till ebh.skane@lansstyrelsen.se


Välkomna!

8.30 Morgonfika (obs ange i anmälan)

9.00 Introduktion

9.10 Tillsynsmyndighetens roll, efterbehandlingsprocessen

9.25 Miljöbalken kap 10 och 26, ansvarskoll, ansvarsutredning

10.10 Paus

10.30 MIFO-inventering, EBH-stödet och prioritering av objekt

11.15 Miljötekniska markundersökningar, provtagningsplaner och förelägganden, riktvärden och riskbedömning

12.00 Lunch

13.00 Åtgärdsutredning, metoder, riskvärdering och åtgärdsmål

13.30 Anmälan om åtgärd, övriga gräv- och schaktarbeten, slutrapporter för åtgärd

14.00 Fikapaus

14.30 Strategiskt arbete med förorenade områden och handlingsplan

14.45 Förorenade områden i fysisk planering och bygglov

15.00 Masshantering och användning av avfall i anläggningsändamål, ur ett EBH-perspektiv

15.15 Hjälp och stöd för miljöhandläggare i det vardagliga arbetet

15.20 Summering och avslutning, utvärdering, avslut ca 15.30

I alla momenten nedan kommer tid att finnas för frågor och diskussion. För momenten undersökningar och riskbedömning skickas övningsexempel ut i förväg och diskussion sker först i mindre grupper för att sedan tas i hela gruppen.

9.00 Morgonfika (OBS ange nedan i anmälan)

9.30 Introduktion

9.40 Exempel inventering och riskklassning enligt MIFO

10.10 Exempel ansvarsutredning samt kommunicering av ansvar

10.30 Paus

11.00 Övningsexempel (utskickat) med miljöteknisk markundersökning utifrån val av objekt, ansvar, krav på provtagningsplan, granskning av sådan, granskning av undersökning mm inkl diskussion i grupp

11.40 Övningsexempel riskbedömning (utskickat) inkl diskussion i grupp

12.00 Lunch

13.00 Övningsexempel riskbedömning (utskickat) inkl diskussion i grupp, fortsättning

13.20 Exempel åtgärdsutredning, riskvärdering och mätbara åtgärdsmål

13.45 Fikapaus

14.00 Exempel på utredningar och åtgärder vid planläggning och exploatering

14.30 Summering och avslutning, utvärdering, avslut ca 14.45

Var:
Länsstyrelsen Skåne. OBS! Ingång sker på Skomakargatan 5
Kostnad:
Ingen kostnad
Sista anmälningsdag:
28 aug 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 28 augusti klockan 17.00.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss