26 okt 2023 klocka 09.00 - 12.00

En skola för alla

Länsstyrelserna i Halland, Jönköping och Skåne bjuder tillsammans med Myndigheten för delaktighet in till en digital konferens med fokus på en skola för alla.

Fler elever med funktionsnedsättning än andra elever går ur skolan utan fullständiga betyg, trots att alla har rätt till en likvärdig utbildning. Detta bidrar till att personer med funktionsnedsättning har en lägre utbildningsnivå än andra samhällsgrupper, vilket kan leda till sämre levnadsvillkor för målgruppen. För att diskutera och förstå vad som behöver göras anordnas för tredje året i rad ”En skola för alla”.

Syfte: Att erbjuda inspiration, tips och vägledning till arbetet med att vidareutveckla skolornas förmåga att möta barn med funktionsnedsättning.

Målgrupp: Konferensen riktar sig till politiker, skolhuvudmän, skolledning, elevhälsan, lärare, specialpedagoger, eller till dig som arbetar inom andra delar av skolverksamheten eller på andra sätt möter barn och unga. Även andra som arbetar med barnrätt, social hållbarhet, mänskliga rättigheter, folkhälsa eller funktionshindersfrågor i rollen som politiker, strateg, utvecklare eller chef är varmt välkomna.

09.00 – 09:10

Välkomna till En skola för alla 3.0

Lisa Hansson och Giovanni Rojas, Länsstyrelsen

09:10 – 09:20

Lämna ingen utanför!
Gabriel Wikström, Nationell samordnare för Agenda 2030

09.20 – 10:00

Inkluderande och likvärdig utbildning

Pia Persson, verksamhetsansvarig för rättighetsfrågor, SPSM

Camilla Widén, rådgivare vid Malmökontoret. SPSM

10:00 – 10:10

Paus

10:10 – 10:30

DigiLys – Systematiskt kvalitetsarbete i praktiken

Karin Swenning, specialpedagog/biträdande rektor, Jönköpings kommun

10:30 -10:50

Använd ungas röster för att utveckla skolan och samhället

Rebecka Hinn, utvecklingsledare demokratifrågor, MUCF

10:50 – 11:00

Paus

11:00 – 11:20

Vad vet vi om barns delaktighet i skolan?

Mille Salomaa Lindström, utredare, MFD

11:20 – 11:30

Sammanfattning

Lisa Hansson och Giovanni Rojas, Länsstyrelsen

11:30 – 12:00

Panelsamtal och avslutning

Pia Persson, verksamhetsansvarig för rättighetsfrågor, SPSM

Rebecka Hinn, utvecklingsledare demokratifrågor, MUCF

Mille Salomaa Lindström, utredare, MFD

Var:
Konferens sänds digitalt. Länk till sändningen skickas ut några dagar i förväg.
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
12 okt 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Sista anmälningsdag är den 12 oktober klockan 23.30.


Har du behov av teckenspråkstolkning?
Har du behov av teckenspråkstolkning?


Har du behov av skrivtolkning?
Har du behov av skrivtolkning?


Har du behov av information i tillgängliga format?
Har du behov av information i tillgängliga format?Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss