01 jun 2023 klocka 13.00 - 16.00

Erfarenhetsutbyte - delaktighet och aktiv fritid för barn med funktionsnedsättningar 

Barn som leker.

Välkommen till en eftermiddag med erfarenhetsutbyte för att skapa delaktighet, inflytande och möjligheter till aktiv fritid för barn med funktionsnedsättningar i Skånes kommuner. 

Länsstyrelsen Skåne och Region Skåne har tillsammans gett processtöd till fyra pilotkommuner i syfte att stärka förutsättningarna för barn med funktionsnedsättningar att bli lyssnade på och få möjlighet att uttrycka sina åsikter. Fokus för de gemensamma insatserna är aktiv fritid. Eftermiddagen syftar till att bidra med inspiration, diskussioner kring HUR:et och erfarenhetsutbyte mellan kommuner som fått processtöd och andra kommuner.

Målgrupp: Tjänstepersoner i kommuner som arbetar strategiskt med frågor som berör barn med funktionsnedsättningar (förslagsvis kultur- och fritidssamordnare, barnrättstrateger, chefer), representanter för funktionshindersrörelsen, representanter för föreningslivet. 

13.00

Region Skåne och Länsstyrelsen Skåne hälsar välkomna
Kristina Hedberg, tf enhetschef på Region Skånes Kulturförvaltning

13.05

Inspiration och erfarenheter från forskning om delaktighet för barn med funktionsnedsättningar ur ett barnrättsperspektiv
Frida Lygnegård, Lärare och barnforskare vid Hälsohögskolan, Jönköping University

13.35

Skurups kommun delar erfarenheter från sitt utvecklingsarbete
Lena Parkhagen, LSS-chef och Anto Tomic, Chef kultur/fritid

13.50

Gruppdiskussion 1

14.30

FIKA

14.50

Helsingborgs Stad delar erfarenheter från sitt utvecklingsarbete
Eva Fallgren, Utvecklingsledare, Therese Larsson och Erika Carlsson, LSS handläggare, Vård och omsorgsförvaltningen

15.05

Gruppdiskussion 2

15.50

Sammanfattning och avslut

Var:
Elite Plaza Hotel, Gustav Adolfs torg 49, Malmö
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
25 maj 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 25 maj klockan 23.30.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss