Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

26 maj 2023 klocka 10.00 - 11.30

Att hitta och skapa sammanhang i Sverige

Välkomna till ett nytt seminarium inom ramen för Länsstyrelsen Skånes seminarieserie Arena Etablering i Skåne. Syftet med serien är att bredda kunskap, ge insyn i andra aktörers arbete samt stärka förutsättningarna för aktörer i Skåne att arbeta med etablering i sin professionella roll. Arena Etablering i Skåne är tänkt att vara ett forum för kunskapsdelning och samverkan inom integrations- och etableringsområdet.

Vid detta tillfälle kommer vi att belysa den sociala dimensionen av att komma till Sverige. I debatten ligger mycket fokus på insatser som syftar till att nyanlända ska kunna arbeta och skaffa sig en försörjning, men väl så viktigt för integrationen och välmående är sociala relationer och att känna sig delaktig i samhället.

Under seminariet kommer vi först att få lyssna på Måns Lundstedt, forskare vid Malmö universitet, som kommer att presentera resultaten från en delrapport i ett större forskningsprojekt om integrationen efter flyktingkrisen 2015 i EU. Vägen in i det svenska samhället för migranter heter skola, jobb eller föreningsliv, men studien visar att många deltagare i studien känner stor ensamhet och upplever att det är svårt att komma in i samhället. Bristande sociala kontakter, tillsammans med svårigheterna att komma in på arbetsmarknaden och att försörja sig själv, gör att många migranter mår dåligt.

I den andra presentationen kommer Emma O Jangö från organisationen Hej främling att prata om civilsamhällets roll i integrationsprocessen och om just Hej främlings arbete med att skapa förutsättningar för hälsa och delaktighet. Emma kommer att berätta om några av de metoder man utgår från för att skapa möjligheter till möten och aktivitet i lokalsamhällen för asylsökande och nyanlända men också andra boende på orten.

Måns Lundstedt är fil.dr. och forskare vid fakulteten för kultur & samhälle på Malmö universitet. Just nu är Måns involverad i det EU-finansierade Horizon 2020-projektet "Whole-COMM: Migrant Integration in Small Communities". Projektet analyserar hur små och medelstora samhällen mött de utmaningar som uppstod i spåren av den ökade invandringen omkring 2015. Syftet är att hitta förslag på lösningar som engagerar hela samhället i integrationsprocessen, och som ska kunna användas i många olika länder.

Emma O Jangö är verksamhetschef på föreningen Hej främling. Hej främling har i år funnits i 10 år. Det startade 2013 med en skidskola på asylboendet Grytan i Jämtland. Nu är föreningen verksam på 50 orter i hela landet, från Kalix till Malmö. Aktiviteterna utgår från deltagarnas engagemang. I Skåne jobbar Hej främling bland annat med ett TIA-projekt som fått stöd av Länsstyrelsen.

Var:
Digitalt, länk skickas ut till anmälda inför seminariet
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
22 maj 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 22 maj klockan 23.30.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Kontakt