Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

10- 11 maj 2023 klocka 00.00 - 00.00

Regional kustsamverkan Skåne Halland

Inbjudan till stormöte med fokus på samverkan och naturbaserade lösningar.

Regional kustsamverkan Skåne Halland (RKS) bjuder in till stormöte den 10-11 maj 2023 i Helsingborg.

På förmiddagen den 10 maj blir det ett intressant fältbesök på Fortuna strand, där Helsingborgs stad visar naturbaserade lösningar framtagna inom EU-projektet LIFE Coast Adapt.

Mer om åtgärderna på projektets hemsida. Länk till annan webbplats.

Därefter blir det lunch på konferenslokalen och sedan inleds stormötet vid kl 13.00. Hela eftermiddagen vigs åt temat samverkan. Vi ser fram emot en givande dialog mellan representanter för nationell och lokal politik om framtida utmaningar när havet stiger samt spännande föreläsningar.

Förmiddagen den 11:e maj kommer ägnas åt en workshop om naturbaserade lösningar, men även till att presentera ett förslag på en ny organisationsstruktur för Regional kustsamverkan.

På kvällen den 10:e maj finns dessutom möjlighet, för den som vill, att följa med på en trevlig middag. Vi avser då att tura med färjan Helsingborg-Helsingör. Påstigning kl. 18.00. Biljett och mat är kostnadsfritt.

Målgrupp för stormötet är du som arbetar med eller är berörd av klimatförändringar i kustnära områden t.ex. politiker och tjänstepersoner, regioner, statliga myndigheter, läroverk, konsulter, intresse- och branschorganisationer. För ett givande möte ser vi gärna att både politiker och tjänstepersoner deltar.

Arrangörer för stormötet är Länsstyrelserna i Skåne och Halland, Statens Geotekniska Institut och Sveriges Geologiska Undersökning.

Deltagande är kostnadsfritt, antalet platser är dock begränsat till cirka 100 personer.

10 maj

09.00-11.30 Fältbesök, Fortuna strand

Buss avgår från Kungstorget, Helsingborg Länk till annan webbplats., kl 09.00. För de som vill möta upp på stranden sker samling ca kl 09.30 vid Fortuna Strandkrog Länk till annan webbplats.. Förmiddagsfika serveras i fält. Åter vid konferenslokalen ca kl 11.30.

11.30 Registrering på konferenslokalen

12.00 Vegetarisk lunch

13.00-16.30 Stormöte med tema samverkan

 • Ola Melin, länsöverdirektör Länsstyrelsen Skåne och Alexander Svensson, kommunalråd och ordförande stadsbyggnadsnämnden Helsingborgs stad hälsar välkomna
 • Representant från Klimat- och näringslivsdepartementet presenterar arbetet med den nationella strategin för klimatanpassning
 • Alexander Svensson, kommunalråd och ordförande stadsbyggnadsnämnden Helsingborgs stad och Anna Fallkvist, kommunråd och ordförande KS Samhällsbyggnadsutskott, 1.e vice ordf. Kommunstyrelsen Halmstads kommun, delar med sig och presenterar det kommunala perspektivet på klimatanpassningsarbetet
 • Dialog och frågestund mellan representanter för nationell och lokal politik om framtida utmaningar när havet stiger
 • Fikapaus ca kl 14.30
 • Föreläsning ”Konsten att kommunicera strategiskt”, Mats Heide, professor i strategisk kommunikation, Lunds universitet
 • Föreläsning ”Vem ska ta ansvar för klimatanpassningen? Utmaningar med arbetet och uppfattningar om vem som ska göra vad och varför”, Åsa Knaggård, docent i statsvetenskap, Lunds universitet
 • Johan Anderberg, generaldirektör Statens geotekniska institut (SGI) avslutar

18.00 Kostnadsfri middag på färja Helsingborg-Helsingör (tura)
Färjan avgår kl 18.00, samling sker i färjeterminalen kl 17.40

11 maj

09.00-11.30 Stormöte med tema naturbaserade lösningar

 • Introduktion och information om EU-projektet
  MANABAS
 • Workshop om naturbaserade lösningar
 • Fikapaus ca kl 10.00

11.30 Presentation av ny organisationsstruktur för Regional kustsamverkan samt frågestund

11.50 Avslutning

12.00 Vegetarisk lunch

Praktisk information

Övernattning

Långväga resenärer kan checka in på hotellet dagen innan, 25 hotellrum är reserverade och bokningsbara fram till 10 april. Övernattning bokas och bekostas av deltagaren själv genom att maila till reservation.helsingborg@elite.se och uppge ”Länsstyrelsen 21156-1”

Mat

Eventuella matpreferenser och allergier meddelar du till thorbjorn.nilsson@lansstyrelsen.se

Var:
Elite Hotel Marina Plaza Kungstorget 6, Helsingborg
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
23 apr 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 23 april klockan 13.25.

Kontakt