Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

17 apr 2023 klocka 13.00 - 15.30

Dialogmöte – MANABAS coast

Foto: Alex Regnér

Hur kan naturområden och bebyggelse bevaras och skyddas när havsnivåerna stiger?

Länsstyrelsen hälsar er välkomna till ett dialogmöte inom projektet MANABAS coast som handlar om hur skyddsåtgärder i anslutning till kusten ska kunna genomföras och samordnas med mål för biologisk mångfald. Målgruppen är intressenter inom utvalt pilotområde i EU projektet MANABAS coast.

Om MANABAS coast

Länsstyrelsen Skåne kommer att vara partner i ett femårigt projekt inom EU programmet Interreg för Nordsjön. Övriga svenska partners är SGI och Länsstyrelsen Västra Götaland. Den nederländska myndigheten Rijkswaterstaat är projektledare. Andra länder som deltar är Danmark, Tyskland, Belgien och Frankrike.

För Skåne har ett pilotområde längs kusten söder om Öresundsbron inklusive Falsterbonäset valts ut för studier av hur skyddade områden ska kunna hanteras i ett förändrat klimat. Tanken är att se om det går att genomföra naturbaserade åtgärder genom att förstärka befintliga naturliga biotoper såsom sanddyner och ålgräsängar så att de bättre kan stå emot effekter av klimatförändringar.

I projektet kommer Länsstyrelsen att titta på skötselplaner för skyddade områden och påbörja en revidering av dessa med utgångspunkt från stigande havsnivå. Vi kommer också att undersöka olika strategier för att bevara strandängar när havet stiger. En strategi är att tillåta att strandlinjen drar sig tillbaka och undersöka möjligheten att ändra markanvändningen bakom strandängen genom att omvandla åkermark till strandängar.

Projektet kommer att resultera i kunskapsunderlag och vägledningar som ska kunna användas av staten, kommuner, konsulter och fastighetsägare.

MANABAS coast webbplats Länk till annan webbplats.

Program

13:00 Välkommen och presentation av projektet

13:45 Diskussionsfrågor och kommentarer från intressenter

14:15 Länsstyrelsen bjuder på fika

14:45 Fältbesök

15:30 Slut för dagen

Var:
Gässlingen, Skanör
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
05 apr 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 4 april klockan 23.30.

Kontakt